Novotek

 

Novotek levererar industriella IT- och automationslösningar. Novotek levererar, industriella IT, IIOT och automationslösningar baserade på standardprodukter och Novoteks specialistkompetens. Novoteks fokus ligger på produktion, där de arbetar inom områden som sträcker sig från tillverkande industri med bl.a. bilindustri, över allmännyttiga produktionsanläggningar som VA och energi, till avancerad petrokemisk och tung processindustri.

Novotek har funnits i över trettiofem år och var pionjärer på att använda PC-baserade lösningar inom produktion. Novoteks mål är att alltid leverera rätt lösning till varje enskild kund inom deras verksamhetsområden. De utformar, implementerar, driftsätter och underhåller deras kunders system för produktionsstyrning och övervakning. Detta ger deras kunder maximal förmåga till styrning, optimering och uppföljning av sina produktionsprocesser.

 

Novoteks branscher

 

Inom Novotek-koncernen arbetar de inom de flesta typer av branscher, exempelvis, järn, stål, papper, kemi, läkemedel, livsmedel, fastighet, energi, vattenverk, reningsverk samt tillverkande industrier. På deras hemsida uppräknas branscher såsom energi, livsmedel, läkemedel, petro & kemi, metall, tillverkning, papper & massa, infrastruktur, vatten & avlopp samt fastighetsautomation.

De levererar produkter, digitaliseringslösningar och tjänster som möter deras kunders behov och säkrar deras framgång.

 

Novoteks lösningar

 

Produktionsstyrning och Digitaliseringslösningar

 

Produktionsstyrning och digitaliseringslösningar täcker allt från datautbyte med till exempel Microsoft Azure, kopplingar till affärssystem, avancerade planeringslösningar, MES funktioner som spårbarhet, kvalitetsuppföljning och OEE. Det innefattar även kommunikation med DCS/PLC system, operatörssystem, datainsamling, rapportering och processanalyser.

 

Automationslösningar

 

Automationslösningar skapar Novotek tillsammans med deras systemintegratörer och omfattar konstruktion och leverans av kompletta nyckelfärdiga projekt, bestående av allt från I/O-skåp till kompletta styr- och batchsystem. Dessa lösningar tas fram med de bästa samarbetspartners för att säkerställa lokalt stöd och möjlighet till större volymer. Deras automationssystem bygger på en “embrace and extend” princip, vilket innebär att de behåller så mycket som möjligt av kundens befintliga automationsutrustning och utökar med ny modern funktionalitet, för att ge kunderna ett öppet och utbyggbart system.

 

Produkter

 

Enligt Novoteks hemsida står det följande:

“Vi väljer med omsorg de produkter vi säljer. De ska vara “bäst i klassen”. Det är av central betydelse för oss eftersom vi alltid garanterar kvaliteten på den lösning som slutligen når kunden. Vi är idag distributörer för GE Intelligent Platforms, i Norden, Storbritannien, Schweiz och Benelux. Utöver detta är vi distributörer för flera andra mjukvaru- och hårdvaruföretag i samma region, allt för att säkerställa produkter till våra kunder.”

 

Bokslutskommuniké januari – december 2020 Novotek

 

-Rörelseintäkterna uppgick till 319,6 (306,3) MSEK, varav 93,4 (89,5) under fjärde kvartalet.
-Rörelseresultatet uppgick till 37,1 (34,8) MSEK, varav 14,2 (13,6) under fjärde kvartalet.
-Resultatet efter skatt uppgick till 28,4 (26,7) MSEK, varav 11,8 (10,7) under fjärde kvartalet.
-Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 2,7 (2,5) kronor, varav 1,1 (1,0) under fjärde kvartalet.
-Orderingången uppgick till 348,9 (305,6) MSEK, varav 127,3 (99,8) under fjärde kvartalet.
-Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 49,6 (31,5) MSEK, varav 6,0 (3,1) under fjärde kvartalet.
-Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2020 om 1,50 (-) kronor per aktie samt en extra utdelning om 0,75 kronor per aktie. Totalt 2,25 kronor per aktie.

 

MARKNADSLÄGE

 

Novoteks utveckling under fjärde kvartalet var tillfredställande på de flesta av marknaderna.

En tydlig uppgång av intresset för digitalisering noterades under året hos många av våra kunder. De efterfrågar i högre grad klara och väldefinierade lösningar, vilket Novotek erbjuder.

Digitaliseringen har under 2020 gått från något som kan leverera fördelar för kundernas verksamheter till att bli affärskritisk. Denna utveckling fortsätter.

 

STRATEGISKA OCH VIKTIGA  HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET OCH ÅRET

 

Under fjärde kvartalet har vi förnyat vårt kontrakt med en av våra viktigare leverantörer Emerson för en tid av tre år. Vi har även fortsatt våra satsningar i UK och Irland och dessa satsningar har visat goda resultat trots osäkerheten i och med Brexit.

Förvärvet av B+I Automation AG var ett viktigt steg i Novoteks fortsatta geografiska expansion. Novotek Switzerland AG, som bolaget nu heter, kommer att utgöra en bas för vidare expansion. En plan för investeringar och omstruktureringar har sjösatts och skall exekveras under det kommande året.

 

UTSIKTER

 

Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms mycket skiftande beroende på effekten av det fortsatta Corona-utbrottet. Intresset för investeringar inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 hos kunderna bedöms fortsatt påverka utvecklingen positivt. Osäkerheten ligger i takten, men det digitala är framtiden och Corona-utbrottet kommer att påskynda utvecklingen vi sett under 2010-talet.

 

Finansöversikt

 

Novoteks mål är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig ge­nomsnittlig tillväxt av 15 procent och en rörelsemarginal av cirka 10 procent. Parallellt med detta utvärde­ras förvärvsmöjligheter löpande.

 

Novoteks aktie

 

Novoteks aktie handlas för 53,80 kr. I år har aktien gått upp 21,72%. På 12 månader har aktien gått upp 124,17%. P/E-talet är 19,86. EV/EBIT är 12,5. EV/OP är 9,4. Senaste ROE (avkastning på eget kapital) är 19,9%. Företagets soliditet är 51,3%. De är skuldfria och har en kassa på 35,7%.

Aktien har gått upp mycket och aktien har ett högt P/E-tal. Om man däremot ser på EV/EBIT och EV/OP ses bolaget som relativt billigt. De har bra avkastning på eget kapital och är finansiellt starka.

 

Avslutning:

 

Jag tycker det är svårt att förstå bolaget och det är på grund av min brist på kompetens om branschen. Ser man till siffrorna och värderingarna är Novotek ett kvalitativt bolag med stora möjligheter att tjäna pengar. Jag blir dock lite avvaktande när jag inte förstår mer än det absolut grundläggande om ett bolag.

Jag har förut ägt bolaget, men gör inte det för stunden. Jag funderar dock på att åter ta in det i portföljen. Läs på innan du gör dina egna val.

 

Tryck här för att komma till Novoteks hemsida.

Tryck här för att läsa vad jag har skrivit om Doro.

 

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.