Latour är en favorit hos mig bland de olika investmentbolagen. De senaste 15 åren har Latours totalavkastning varit hela 1 423 %. Man kan ingenting annat än att prisa deras förmåga att finna kvalitativa investeringar. Deras onoterade innehav genererar hög avkastning. När du köper Latour får du tillgång till onoterade bolag som du aldrig annars skulle kunna få ta del av och investera i.

VIll du läsa om andra investmentbolag kan du göra det här.

Innehav i Latour

 

Deras helägda rörelser är Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock Group och Swegon. Deras börsportfölj består av Alimak Group, Assa Abloy, Fagerhult, HMS, Loomis, Nederman, Nobia, Securitas, Sweco, Tomra, och Troax. Förutom börsportföljen och industrirörelsen har Latour intressen i ett antal onoterade företag.

En stark familj och ägare

 

Latour grundades år 1985 av familjen Douglas som fortfarande är största aktieägare. Att ha en stark familj bakom sig är en oerhörd styrka och jag skulle säga att investeringarna blir mer personliga i och med att man flyger och faller tillsammans. Det säger sig självt att familjen Douglas inte har något som helst intresse av att göra dåliga affärer som inte genererar hög avkastning. De har dessutom ett rykte att värna om och vill förmodligen inte förstöra sin fantastiska historik. Genom att investera i Latour investerar du med familjen Douglas.

Långsiktighet är viktigt för Latour

 

Latour är en mycket långsiktig ägare. Ett bevis på detta är att över 75 % av innehaven har varit en del av Latourkoncernen i mer än 20 år. Latour skriver själva att “Latours övergripande affärsidé är att investera långsiktigt i bolag med egna produkter och varumärken, en stor utvecklingspotential som stöds av globala megatrender och som har goda utsikter för att internationaliseras. ”

Bokslutsrapporten för 2018 – Ett bevis på kvalitet hos Latour

 

Hur gick det då för Latour i deras bokslutsrapport för 2018? Det gick väldigt bra! Svenska börsen (SIXRX) gick ner 4,4 % medan Latours börsportfölj ökade 1,9 %. Substansvärdet ökade till 100 kronor per aktie jämfört med 95 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 8,3 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som minskade med 4,4 %. Substansvärdet vid årsskiftet påverkades negativt av den svaga aktiemarknaden i december, men har efter årsskiftet återhämtat sig och därmed ökat till 109 kronor per aktie den 13 februari 2019. Latouraktiens totalavkastning uppgick till 13,7 procent under året jämfört med SIXRX som minskade med 4,4 %. Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 2,50 (2,25) kronor per aktie.

Detta skedde under fjärde kvartalet: Industriföretagens orderingång ökade med 23 procent till 3 116 (2 528) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 13 procent justerat för valutaeffekter. Industriföretagens nettoomsättning ökade med 22 procent till 3 216(2 645) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 12 procent justerat för valutaeffekter. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 401 (321) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,5 (12,1) procent för kvarvarande verksamheter. Swegon genomförde förvärvet av tyska Zent-Frenger GmbH i oktober.

Detta skedde under helåret: Industriföretagens orderingång ökade med 20 procent till 11 846 (9 843) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 11 procent justerat för valutaeffekter. Industriföretagens nettoomsättning ökade med 20 procent till 11 608 (9 705) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 10 procent justerat för valutaeffekter. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 1 477 (1 179) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,7 (12,1) procent för kvarvarande verksamheter.

VD Jan Svenssons tankar om framtiden

 

Vad säger då VD Jan Svensson om framtiden? Han menar att:

Industrirörelsens rekordhöga orderstock vid utgången av året ser vi som ett bevis på att affärsklimatet har varit fortsatt positivt. Konjunkturen under fjärde kvartalet har varit stark på de marknader där vi huvudsakligen är representerade. Oron för en kommande nedgång kvarstår dock och vissa marknader uppvisar likt tidigare kvartal under året en avmattning. Detta gäller främst Storbritannien, Tyskland, Mellanöstern och Kina. Även i Nordamerika finns tecken på en lägre aktivitet. Även om oron inte haft någon större effekt på våra verksamheter under 2018 fortsätter vi att förbereda oss inför en eventuellt vikande konjunktur.

Jag ser detta som mycket klokt. En nedgång i ekonomin kommer att ske och då är det bara positivt att man har förberett sig på eventuella nedgångar och svårigheter som kommer med dessa. Jag kommer att investera i Latour oavsett vilka tider vi befinner oss i eftersom de uppenbarligen vet vad de håller på med. Idag är dock substanspremien lite väl hög för vad jag är villig att betala:

Bilden är hämtad 2019-02-15 från Ibindex.