Industrivärden kan likt Investor nästan ses som en slags Sverigefond. Orsaken till detta är att de investerar i flera olika bolag och är långsiktiga ägare i dessa. Det är inte det investmentbolag som avkastar mest. Trots det tycker jag att man ska äga det. Bolaget är en bra grund att ha i sin portfölj.

Investerar man i Industrivärden blir man indirekt ägare till kvalitativa bolag. Samtidigt sker diversifiering. Med Industrivärden får man också en kompetent ledning som sitter i styrelserna för aktieportföljens olika bolag. De är aktiva ägare och därför finns det större möjlighet till högre avkastning.

Till sist finns det en klar fördel med att de sitter i olika styrelser för olika bolag. I och med att Industrivärden har representanter överallt får de också snabbt reda på om någonting specifikt händer. Resultatet är att kunskapen ger dem makt att agera.

 

Innehav i Industrivärden

 

Industrivärdens aktieportfölj ser ut på följande vis:

 • Handelsbanken
 • Sandvik
 • Volvo
 • Essity
 • Ericsson
 • SCA
 • ICA Gruppen
 • Skanska
 • SSAB

I aktieportföljen finns det kvalitativa bolag i olika sektorer. Investmentbolaget har dock avyttrat aktier i Ica Gruppen för omkring 1,7 miljarder kronor, samt möjliggjort en avyttring av resterade innehav i maj 2019. Man har också minskat sitt ägande i SSAB. Den största orsaken till avyttringarna verkar vara viljan att minska sin belåning. Med det i beaktande verkar det vara ett klokt agerande. Dessutom kan inte Industrivärden vara en aktiv ägare inom ICA Gruppen eftersom de äger för få aktier. Resultatet av detta är att belåningen minskar vilket är bra i sämre tider. Dessutom kan de göra andra placeringar i andra bolag vilket kan resultera i högre avkastning.

 

Aktiens totalavkastning

 

Under en 10 års-period har den totala avkastningen varit 284,55 %. Investors totalavkastning för samma tidsperiod har varit 458,83 %. Det är en rätt markant skillnad. Med andra ord har Investoraktien varit betydligt bättre. Vi kan dock aldrig förutspå framtiden och därför tycker jag att man ska äga båda. Ju fler investmentbolag du har i din portfölj desto bättre är det. Inte minst om du skulle ha ett Ratos. Orsaken är att om något bolag faller har du andra bolag som håller upp avkastningen och därmed får du ett mer stabilt flöde.

Den senaste tioårsperioden har den genomsnittliga årliga totalavkastningen för Industrivärdens A- och C-aktie uppgått till 16 respektive 18 procent. Totalavkastningsindex (SIXRX) har genererat 14 %. Som man kan se har Industrivärden ändå varit lite bättre än SIXRX.

Styrelsen föreslår att ordinarie utdelning för helåret 2018 höjs till 5,75 kronor per aktie, vilket kan jämföras med 5,50 kronor per aktie året innan. Detta tycker jag ser bra ut eftersom stabil och höjd utdelning brukar innebära aktieägarvänlighet och att bolaget mår bra. Industrivärden är ett investmentbolag och måste därför dela ut utdelningar de får från sina bolag till sina aktieägare.

 

Ägare i Industrivärden

 

De största ägarna i Industrivärden är följande:

 • L E Lundbergföretagen
 • Handelsbankens Pensionsstiftelse
 • Jan Wallanders & Tom Hedelius stiftelse
 • Swedbank Robur Fonder
 • State Street Bank and Trust
 • Fredrik Lundberg inklusive bolag
 • Spiltan Fonder
 • SCA Pensionsstiftelse
 • SCA Vorsorge-Treuhand
 • Norges Bank Investment Management

Något som är värt att poängtera är att Lundbergsföretagen är den största ägaren av Industrivärden. Med andra ord är den största ägaren ett annat investmentbolag. Det kan resultera i ett ifrågasättande angående vilket bolag som har mest potential.

 

VD har ordet

 

I vd-ordet säger Helena Stjernholm detta:

“Den underliggande konjunkturen utvecklades väl under de första nio månaderna 2018, men under det fjärde kvartalet tilltog osäkerheten och tillväxttakten mattades av. För helåret ökade tillväxttakten i USA, medan den minskade i Europa och stora delar av Asien”

Egentligen säger hon ingenting nytt. Det är snarare ett konstaterande av det alla investerare har fått känna på.

 

Industrivärdens substansrabatt

 

När jag investerar i Industrivärden (vilket inte sker allt för ofta) vill jag ha en ordentlig substansrabatt. Man kan själv köpa alla bolag som finns i aktieportföljen. Jag tycker därför att substansrabatten ska vara betydligt högre än normala fall. Idag kan man se på Ibindex att substansrabatten är på dessa nivåer:

För mig är detta en helt okej substansrabatt och man kan investera om man känner för det. Det är inte nivåer som gör en väldigt lycklig utan det är snarare en acceptabel nivå. Jag själv investerar inte speciellt mycket i Industrivärden, men då och då blir det ett köp. Orsaken till detta beteende beror nog på att jag ändå vill vara delaktig i Industrivärden om något oförutsett skulle ske. Sammanfattningsvis kan man säga att om man inte är med i leken kan man inte heller få ta del av det goda om det mot all förmodan skulle infinna sig.

 

Slutord

 

Industrivärden har presterat neutralt. Varken väldigt bra eller väldigt dåligt. Trots det tycker jag att aktien är en bra grund för en väldiversifierad portfölj. Något som jag dock ofta tänker på är förhållandet mellan Industrivärden och Lundbergsföretagen. Jag undrar vad Lundberg har för plan med att köpa på sig mer aktier i Industrivärden.

Lundberg köper på sig aktier som en konservativ general och därför undrar jag hur framtiden kommer se ut. Kanske får vi se en sammanslagning mellan Lundbergsföretagen och Industrivärden. Med andra ord skulle det bli ett riktigt stort investmentbolag. Under slutet av 90-talet var Mats Qviberg och Sven Hagströmer genom Investment AB Öresund näst största ägare i Industrivärden men sålde sin post i början år 2000. Det har alltså också förr funnits ett intresse från andra investmentbolag att ha kontroll över industrivärden.

Slutligen kvarstår en viktig fråga. Ska man då investera i Industrivärden eller i Lundbergsföretagen? Jag investerar i båda. Däremot har jag en förkärlek för Lundbergsföretagen och en större del av investeringarna sker i Lundbergsföretagen. Orsaken till detta är att jag tror att Lundberg vet vad han gör och jag äger hellre ett företag som är en ägare än ett företag som blir ägt. Kanske är det en konstig strategi, men jag tror ändå på den. Samma tanke har jag angående ägandet av Brookfield Asset Management som är moderbolag. De andra bolagen ger betydligt högre direktavkastning, men sist och slutligen tror jag att det är en god idé att äga moderbolaget.

Läs mer om investmentbolag här