Hufvudstaden

 

Hufvudstaden kommer överleva utan problem. Coronaviruset har skapat problem för Hufvudstaden och deras hyresgäster, men det är övergående. Till sist kommer det komma goda tider åter igen och därför tror jag att Hufvudstaden kommer överleva och få ta del av framtidens vinster.

 

Hufvudstaden kommer överleva

 

Hufvudstaden har uppenbarligen problem med att få in intäkter från sina hyresgäster och har minskade intäkter på grund av hyresrabatter. Långsiktigt tror jag inte att det är något större problem, då bolaget är väl kapitaliserat och har starka finanser. Kortsiktigt kan det dock bli svängningar och det ska man vara beredd på om man väljer att investera i Hufvudstaden. Hufvudstadens starka finanser kommer göra att Hufvudstaden kommer överleva.

 

Hufvudstadens bokslutskommunike Q4 2020

 

I Hufvudstadens bokslutskommunike för Q4 2020 kan man utläsa följande:

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 7 procent till 1 768 mnkr (1 896), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter samt ökade hyres- och kundförluster för butiker och restauranger till följd av covid-19.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 1 237 mnkr (1 373). Minskningen om 10 procent förklaras främst av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till -1 462 mnkr (3 146), motsvarande -7,13 kronor per aktie (15,25). Minskningen förklaras främst av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie (3,90). Sänkningen sker mot bakgrund av genomfört aktieåterköp, kommande investeringar och 2020 års lägre resultat.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 mdkr (47,7), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 173 kronor per aktie (185). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -2 930 mnkr (2 727).
  • Soliditeten uppgick till 60 procent (62), nettobelåningsgraden till 19 procent (16) och räntetäckningsgraden var 9,1 gånger (11,4).
  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 8,2 procent (5,0). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,7 procent (1,7).

Hela Hufvudstadens bokslutskommunike Q4 2020 kan du läsa här.

Det är uppenbart att Hufvudstaden har kortsiktiga problem. Hufvudstaden kommer överleva och har man ett långsiktigt perspektiv behöver man inte oroa sig alls för mycket.

 

Hufvudstaden kommer överleva – Köpa aktien?

 

Om man tror att Hufvudstaden kommer överleva och fortsätta göra bra fastighetsaffärer med god intjäning kan det vara en idé att se på deras aktie. Hufvudstadens aktie står i 117,80 kr per aktie. I år har den gått ner -13,51% och på 12 månader har den gått ner -40,38%.

Substansrabatten för Hufvudstaden är nu 35,98%. För att se Hufvudstadens och andra fastighetsbolags eventuella substansrabatt kan ni besöka FBindex.

För mig är det självklart att Hufvudstaden kommer överleva och därför fyller jag på med aktier då och då. När en aktie är nedpressad och prisvärd är det ett gyllene tillfälle att köpa på sig fler aktier och vara långsiktig.

 

Hufvudstaden kommer överleva – Eller inte?

 

Jag har nu sagt ett flertal gånger att Hufvudstaden kommer överleva. Vad skulle hända om så inte skedde? Då skulle vi ha extremt stora problem i samhället om inte ens ett sådant starkt bolag som Hufvudstaden kan överleva. Med tanke på hur stark ägare som finns i Hufvudstaden i form av Lundberg och Lundbergföretagen ser jag det som orimligt att Hufvudstaden skulle hamna i ekonomisk onåd.

 

Avslutning

 

Jag är helt övertygad om att Hufvudstaden kommer överleva detta. Dessutom tror jag att företaget kommer komma ut starkare än förut. Kanske gör man en översyn av sina hyresgäster för att säkerställa att eventuella problem inte återkommer. Samtidigt verkar det vara viktigt för dem att stötta sina hyresgäster under dessa svåra tider.

Tror man på att Hufvudstaden kommer överleva ser jag det som ett bra tillfälle att köpa aktier i bolaget. Det är dock viktigt att göra sin egna analys innan eventuellt köp.

Vill du läsa mer om vad jag har skrivit om Hufvudstaden kan du göra det här.

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.