Hufvudstaden

 

Hufvudstaden är ett av Sveriges mest kvalitativa fastighetsbolag. Osäkerheten med anledning av covid-19 har gjort att aktiekursen har fallit. Det är vid sådana här tillfällen jag passar på att fylla på med aktier i kvalitativa bolag. Ett av dessa är Hufvudstaden.

 

Beskrivning av Hufvudstaden

 

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Fastighetsbolaget grundades 1915 och äger idag totalt 30 fastigheter.

Företaget är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen. På Hufvudstaden arbetar ca 120 personer.

Hufvudstadens kontorshyresgäster verkar ofta inom branscher som bank och finans, juridik, management och IT samt medier och reklam.

 

Varumärken

 

Bibliotekstan – Området mellan Norrmalmstorg, Birger Jarlsgatan, Stureplan och Norrlandsgatan som innehåller butiker med högklassiga varumärken.

Birger Jarlspassagen – Passagen, som är belägen mellan Birger Jarlsgatan och Smålandsgatan i Bibliotekstan i Stockholm, har ett synnerligen stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde.

Femman – Femman är ett av de starkaste varumärkena i Västsverige inom detaljhandeln och representerar ett brett utbud inom konfektion och annan sällanköpshandel.

Fredstan – I hjärtat av Göteborg, runt Fredsgatan, Brunnsparken och Trädgårdsföreningen, utvecklar Vasakronan och Hufvudstaden Göteborgs nya shoppingstadsdel. Den gemensamma visionen för Fredstan är att lyfta området och erbjuda ett attraktivt utbud för en stilsäker publik.

Nordiska Kompaniet – NK är ett av Sveriges starkaste och mest välkända varumärken, och har förstärkt och utvecklat sitt värde sedan 1902. NK-fastigheterna i Stockholm och Göteborg och varumärket NK ägs av det helägda dotterbolaget AB Nordiska Kompaniet.

Nordstan – Nordstan i Göteborg är ett av norra Europas största köpcentrum. Hufvudstaden har som en av de största enskilda ägarna i Nordstans Samfällighetsförening en andel om cirka 40 %.

Norrmalmstorg 1 – Byggnaden är en unik profilfastighet och ett kommersiellt landmärke i Bibliotekstan i Stockholm city.

Parkaden – Helägda dotterbolaget Parkaden AB driver parkeringsverksamhet i två av Hufvudstadens fastigheter i Stockholm. Parkeringshuset NK Parkering i NK Parkaden på Regeringsgatan och Continentalgaraget på Mäster Samuelsgatan.

 

Den största aktieägaren i Hufvudstaden

 

Den största ägaren var vid 2019 års slut L E Lundbergföretagen AB med 45,3 procent av totalt antal utestående aktier och 88,1 procent av rösterna. Näst störst var State Street Bank and Trust med 6,2 procent av antalet utestående aktier och 1,2 procent av rösterna.

 

Aktien:

 

Hufvudstadens utdelningspolicy lyder:

Om inte investeringar eller bolagets finansiella ställning i övrigt motiverar en avvikelse ska  Hufvudstadsaktien ha en god utdelningstillväxt över tiden och utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten.

För 2019 uppgår utdelningen till 3,90 kronor per aktie, motsvarande 83 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten, vilket innebär att ordinarie utdelning höjs för 19:e året i rad.

  • Aktieutdelningen för 2019 uppgår till 804,4 mnkr, vilket motsvarar 83 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten.
  • Soliditeten översteg 40 procent vid utgången av 2019 och uppgick till 62 procent.
Bolagets finansiella mål lyder:

Den finansiella målsättningen är att aktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden och att utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten, samt att soliditeten ska uppgå till minst 40 procent över tiden.

 

Osäkerhet med anledning av coronaviruset

 

Detta skriver bolaget på sin hemsida angående situationen med coronaviruset:

Hufvudstaden har för tillfället många hyresgäster, främst inom restaurang och handel, som på grund av ett stort kundtapp fått ekonomiska problem. Vi lägger nu ett stort fokus på att tillsammans med hyresgästerna diskutera möjliga lösningar för hur vi ska kunna ta oss igenom den här tuffa perioden.

Detta är den främsta orsaken till att bolagets aktie har tappat så mycket i värde. Det är osäkerheten för fastighetsbolagets hyregäster som gör att Hufvudstaden ses med osäkra ögon. Branscher såsom restaurang och handel är stora förlorare i denna situation. Detta gäller förstås inte de bolag som har en utpräglad e-handel.

 

Hufvudstaden handlas till stor rabatt i förhållande till substansvärde

 

I dagsläget handlas aktien med 40.32% rabatt i förhållande till substanvärdet. Det ska dock tilläggas att detta kan ändras om fastighetsbolaget gör nedskrivningar på sina fastigheter. Detta kan vi dock inte veta förrän delårsrapporten kommer 2020-08-26.

Som det ser ut idag är aktien mycket prisvärd och med dagens rabatt köper du en krona för 60 öre.

Vill du se substansvärdet och eventuell rabatt på Hufvudstaden eller något annat fastighetsbolag kan du göra det på Fbindex.

 

Egna tankar

 

Hufvudstaden är ett mycket kvalitativt bolag och jag tror att de kommer att överleva denna kris utan större problem. Orsaken till detta är att de har en stark finansiell ställning, en stark huvudägare i Lundberg och Sveriges mest kvalitativa fastigheter. Ur ett långsiktigt perspektiv tror jag att de kommer tillbaka till samma eller högre nivåer. Det kommer alltid finnas ett behov för företag och andra hyregäster att ha tillgång till de bästa lokalerna och de bästa lägena i Sverige. Dessa har Hufvudstaden i sin ägo.

Jag läste om någon som spekulerade i att Hufvudstaden skulle bli uppköpt av Lundbergföretagen nu när bolaget är så lågt värderat på aktiemarknaden. Då skulle man få aktier i Lundbergföretagen. Detta skulle jag ställa mig positiv till såvida priset skulle vara det rätta. Detta är ju dock bara spekulationer så man får vara glad så länge man får vara direktägare till ett sådant fint fastighetsbolag som Hufvudstaden.

 

Vill du få mer information om Hufvudstaden kan du läsa på deras hemsida.

Läs mer om Lundbergföretagen här.

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.