Spiltan planerar att på sikt byta handelsplats

Spiltan planerar att på sikt byta handelsplats

Spiltan

 

Spiltan planerar att på sikt byta handelsplats för att ge möjligheten att investera i Spiltanaktien via ISK och kapitalförsäkring.

 

Nytt substansvärde för Spiltan

 

Kursen för handelsperioden i mars har fastställts till 174 kr/aktie (- 5 kr jämfört med föregående månads handelsperiod). Under förra onsdagen omsattes 4 720 aktier till kursen 175 kr och under förra torsdagen omsattes 5 240 aktier till kursen 174 kr.

Förra tisdagen beräknades Spiltans substansvärde till 212,97 kr/aktie. Sedan dess har Paradox Interactives aktiekurs stigit med cirka 15 kr, vilket påverkar Spiltans substansvärde positivt. Bolaget är Investment AB Spiltans största innehav.

 

Spiltan planerar att på sikt byta handelsplats

 

Spiltan planerar att på sikt byta handelsplats för att ge möjligheten att investera i Spiltanaktien via ISK och kapitalförsäkring. Inget beslut är ännu taget, då utvärdering sker av olika alternativ. Som en del av denna process går Investment AB Spiltan över till IFRS, International Financial Reporting Standards.

Jag ser både för- och nackdelar med ett eventuellt byte av handelsplats. Den främsta nackdelen är att handeln med aktien förmodligen inte blir lika långsiktig som den är idag och in kommer diverse spekulanter och robotar. En annan nackdel är att kostnaderna för Spiltan kommer att öka och Pepins fördelar som handelsplats kommer att minska då Spiltan inte längre kommer att handlas där. Fördelarna är att Spiltan kommer att bli betydligt mer intressant för allmänheten då man kommer kunna ha aktien på ett investeringssparkonto som dessutom har skattefördelar. Substansrabatten kommer förmodligen också att minska tack vare detta. Institutionella investerare som t.ex. fonder kommer att kunna köpa aktien vilket kan ge ökat aktiepris.

 

Paradox

 

Paradox Interactive med en rapport som inte motsvarade analytikernas förväntningar, vilket gav en kraftig nedgång i aktiekursen. Den som följer dataspelsbolaget vet dock att Paradox aldrig ger några prognoser. Bolaget har hela tiden informerat om att resultaten mellan olika kvartal kommer att variera kraftigt, beroende på när nya spelsläpp inträffar.

Bolaget har nu också nästan en miljard kr i spelinvesteringar i balansräkningen och dessutom 700 miljoner kr i kassan. Spiltan är en långsiktig ägare och ser därför fortsatt potential från framtida spellanseringar och expansioner samt de intäkter dessa kommer att resultera i.

 

Emissioner i Idun Industrier, Slitevind och XMReality

 

Spiltan deltar som ankarinvesterare med 30 Mkr i Idun Industrier i samband med deras kommande notering på First North. Idun investerar i marknadsledande onoterade svenska industribolag. Under 2020 var Iduns omsättning 680 Mkr med ett ebita-resultat på 81 Mkr, vilket motsvarar en marginal på 12 %. Inklusive helårseffekten för bolagets senaste förvärv var omsättningen 815 Mkr och ebita-resultatet 100 Mkr. Spiltan har också investerat i Slitevind med 7 Mkr och i XMReality med 10 Mkr. Båda bolagen handlas på First North.

 

Flaggningsmeddelande i Amhult 2 AB

 

Investment AB Spiltan har ökat innehavet i fastighetsbolaget Amhult 2 AB och antalet aktier uppgår nu till 386 440 B-aktier. Det innebär att Spiltan nu innehar 5,6 % av kapital och 1,5 % av rösterna i bolaget, en ökning från tidigare 4,38 % respektive 1,2 %. B-aktien i Amhult 2 är noterad på Spotlight Stock Market sedan maj 2005.

“– Fastigheter är ett av Investment AB Spiltans affärsområden och diversifierar vår portfölj. Vi är en långsiktig ägare och har succesivt utökat vårt innehav i Amhult 2, säger Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan.”

 

Nuvarande substansrabatt för Spiltan

 

Nuvarande substansrabatt är 20,90%. För att hålla koll på olika investmentbolag och deras substansvärde kan du besöka Ibindex.

 

Avslutning

 

Jag har regelbundet köpt aktier i Spiltan och kommer att fortsätta göra det i och med att substansrabatten fortfarande är så pass stor som den är. Jag tror att när bytet av handelsplats sker kommer substansrabatten minska avsevärt och aktiekursen kommer att öka betydligt. Detta är givetvis endast spekulationer från min sida.

Kort och gott köper jag gärna aktier i ett sådant här fint investmentbolag med fin historik. Speciellt om substansrabatten är tillräckligt stor vilket den är i dessa tider.

 

Om du vill läsa mer om vad jag har skrivit om Spiltan kan du göra det här.

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.