Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning

Irisity

 

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning. De utvecklar djupinlärda algoritmer som uppgraderar både befintliga och nya övervakningskameror och säkerhetssystem till proaktiva intelligenta enheter.

IRIS™, deras helt molnbaserade SaaSlösning, upptäcker med hög precision oönskad aktivitet och beteende på långa avstånd. IRIS™ ingår i ett brett utbud av säkerhetsapplikationer som skyddar tillgångar för kunder i Skandinavien och internationellt. IRIS™ är en komplett molnbaserad analysplattform med flera spetsalgoritmer djupinlärda på specifika uppgifter.

 

Irisitys lösningar

 

Irisity erbjuder lösningar för videoanalys med fokus på att förbättra detektionskvaliteten och minska bevakningskostnader. Irisitys analys kan användas brett och kan snabbt implementeras i både nya och befintliga kameror. Oavsett om du vill skydda ett stort utomhusområde, en industrifastighet, en tillfällig byggarbetsplats, en järnvägsstation eller kanske hundratals kilometer elkablar – kan Irisity hjälpa dig att upptäcka otillåten aktivitet, förebygga olyckor och skydda människor och tillgångar. Var som helst, när som helst.

Irisitys avancerade algoritmer lär sig och anpassar sig själva när ny data kommer in. Det innebär att IRIS™ kunder drar nytta av Irisitys globala nätverk av intelligenta kameror och 15 års produktoptimering. Det är det som gör Irisitys analyser så unikt precisa och kraftfulla. Irisity har utvecklat videoanalys i mer än tio år. Tillsammans med mer än 100 företag. Den information som har bearbetats av deras algoritmer och införlivats i deras egenutvecklade kunskapsbank är enorm. Och medan du läste detta växte den lite till.

 

De mest populäraste lösningarna

 

På Irisitys hemsida nämner de larmcentraler, järnväg och transport, byggarbetsplatser, skolor och offentlig miljö, energi och infrastruktur, industri, jordbruk och skogsindustri samt kundanpassande lösningar. Irisity riktar sig till många olika branscher.

 

Algoritmer

 

Irisitys ledande expertteam fokuserar på att utveckla algoritmer baserade på deep learning och datorseende. De använder dessa tekniker i deras specialiserade algoritmer, som i sin tur används i olika branch-fokuserade lösningar. De är stolta över de analysfunktioner de har tagit fram, inklusive:

 • Inbrottsskydd – Upptäck intrång i larmade zoner under valda tider.
 • Riktningsberoende rörelse – Generera larm beroende på rörelseriktning.
 • Häng och grupperingar – Upptäck personer som uppehåller sig i förbjudna zoner och agera tidigt.
 • Kvarlämnade föremål – Upptäck obevakade väskor och andra föremål.
 • Spår och plattform – Upptäck människor och föremål i spårområdet i röriga stationsmiljöer.
 • Våldsamt beteende – Upptäck våldsamma beteenden och slagsmål direkt, även i miljöer med mycket människor.
 • Flamdetektion – Upptäck bränder på stora avstånd med hjälp av vanliga färgkameror.
 • Anonymisering – Skydda integriteten genom att avidentifiera personer i kameravyn.

Irisity har med sin teknik många olika användningsområden.

 

Bokslutskommuniké Januari – December 2020 Irisity

 

Perioden i sammandrag för koncernen Irisity

 

1 oktober – 31 december 2020 Irisity

 

-Nettoomsättningen uppgick till 10,4 MSEK (9,7).
-Aktiverat arbete uppgick till 3,4 MSEK (3,5).
-Bruttomarginalen uppgick till 56,1 procent (71,8).
-Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1,9 MSEK (-0,4).
-Resultatet efter skatt uppgick till -5,4 MSEK (-3,5).
-Kassalikviditeten var vid periodens utgång 65,2 MSEK (39,8).
-SaaS intäkten uppgick till 9,4 MSEK (7,5).
-MRR vid utgången av kvartalet uppgick till 1,5 MSEK (1,2).
-Bolaget tillfördes en emissionslikvid efter emissionskostnader om 47,3 MSEK genom genomförd riktad nyemission samt 2,7 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget.

 

1 januari – 31 december 2020 Irisity

 

– Nettoomsättningen uppgick till 36,8 MSEK (35,8).
-Aktiverat arbete uppgick till 10,0 MSEK (15,9).
-Bruttomarginalen uppgick till 59,8 procent (63,1).
-Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -5,9 MSEK (-4,9).
-Resultatet efter skatt uppgick till -19,6 MSEK (-17,7).
-SaaS intäkten uppgick till 32,2 MSEK (26,1).
-I samband med nyttjande av teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget som registrerades den 19 oktober 2020 ökade antal aktier med 214 500 till 23 377 851 och aktiekapitalet till 2 104 TSEK.
-I samband med emissionen som registrerades 04 november 2020 ökade antalet aktier med 2 463 053 till 25 840 904 och aktiekapitalet till 2 326 TSEK.

 

Irisitys samarbetspartners

 

Samarbetspartners till Irisity är följande:

 

 • G4S
 • Skan-Kontroll
 • Cubsec
 • Certego
 • Intel
 • Avarn Security
 • SOS Alarm
 • Midroc
 • PrimeSafe
 • Bravida
 • Mobotix
 • Axis Communications
 • Milestone

 

Aktien

 

Irisitys aktie kostar idag 61 kr. På tre månader har aktiekursen gått upp 81,55%. I år har aktiekursen gått upp 64,86%. På 12 månader har kursen gått upp 613,45%.

P/E-talet är -80,4. EV/EBIT är -78,5. ROE är -16,7%. Nettoskuld är -46,4%. Kassa är 47,3%. Soliditet är 85,4%. Vinst/Aktie är -0,76/aktie.

 

Avslutning

 

Irisity är en spännande aktie att hålla koll på. Dock är värderingstalen skrämmande och bolaget går med förlust. Att aktiekursen har gått upp så mycket ger inte heller en bättre känsla. De har dock kassa och kanske kan de göra förvärv eller satsa mer på sina verksamhet.

Jag tycker att branschen är väldigt spännande och förmodligen ligger Irisity i framkant med sin teknik, men detta är verkligen högrisk. Jag tror att Irisity kommer att få kämpa mot de stora säkerhetsföretagen för att få till bra avtal. Lyckas de börja tjäna pengar och gå med vinst finns det stor potential för företaget. Jag kanske tar in det i portföljen, men just nu tycker jag att priset på aktien är väl högt. Jag kommer hålla koll på bolaget. Gör dina egna analyser innan eventuell handel.

 

Tryck här för att läsa vad jag har skrivit om Novotek.

Tryck här för att komma till Irisitys hemsida.

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.