Ferronordic säljer anläggningsmaskiner och lastbilar

Ferronordic säljer anläggningsmaskiner och lastbilar

Ferronordic

 

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar.

Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder.

Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 400 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader.

Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Partners till Ferronordic

 

Ferronordic har länge samarbetat med några av de mest erkända företagen inom bygg- och lastbilsindustrin. De är stolta över att arbeta med starka varumärken som erbjuder innovativa produkter och tjänster som hjälper deras kunder att bli branschledande.

 

Volvo Group varumärken:

 

 

Övriga varumärken:

 

 • Mecalac är en fransk tillverkare av entreprenadmaskiner inklusive hjulgrävmaskiner, bandgrävare, hjullastare, grävlastare, dumpers och kompaktorer. Mecalacs produkter är anpassningsbara och lämpliga för flera industrier inklusive byggnad, jordbruk, militär, väg och järnväg. Ferronordic är en återförsäljare av Mecalac-utrustning i Ryssland och CIS-länder.
 • Rottne Industri är en tillverkare av kraftfulla skogsmaskiner med hjul. Baserat i Småland, Sverige, har Rottne försäljning i Europa, Ryssland och Nordamerika. Företagets produktportfölj inkluderar skördare och skotare som är utformade med tanke på användarvänlighet och förarkomfort. Ferronordic är en återförsäljare av Rottne-maskiner i Ryssland och CIS-länder.
 • Baserat i Stalowa Wola, Polen, är Dressta producent av kraftfulla maskiner för de tuffaste applikationerna – från gruv- eller soptippar till olje- och gasrörläggare. Dresstas produktsortiment omfattar bandschaktare, rörläggare, hjullastare och bältesväxlare. Ferronordic är en återförsäljare av Dressta-maskiner i Ryssland och OSS-länder.

 

Branscher och kunder för Ferronordic

 

Ferronordic arbetar i olika branscher. Dessa är bland annat följande:

 

 • Allmän konstruktion – Våra kunder arbetar med att bygga stads- och landsbygdskonstruktioner och byggnader, infrastrukturprojekt och transport. De arbetar också inom områden som allmännyttiga tjänster, jordbruk, återvinning och avfallshantering.
 • Skogsbruk – Våra kunder inom skogsindustrin förvaltar stora skogstillgångar. De producerar högkvalitativt virke, efterbehandlade produkter med hög kvalitet och massa och papper av högsta kvalitet. De levererar råvaror till bygg- och möbelindustrin. Våra kunder är också ledande tillverkare av träpellets och grön energi.
 • Vägbyggnad – Våra kunder inom vägbyggnad förbättrar vägar i städer men förbinder också stora och viktiga storstadsområden och skapar transportnav. De bygger också hamnanläggningar och flygplatser.
 • Gruvindustri – Våra kunder inom gruvindustrin använder våra maskiner, tjänster och expertis för att utvinna och tillverka metaller och mineraler som världen är beroende av. Våra kunder producerar nickel, koppar, järnmalm, guld, platinagruppmetaller och mineralgödselmedel som kaliumchlorid och fosfater som används i jordbruket. De bygger tillfartstvägar, förbereder gruvplatser, tar bort överbelastning och gräver gruvor och bygger bearbetningsanläggningar och annan infrastruktur för att stödja verksamheten.
 • Stenbrott och sandtag – Våra kunder i stenbrott och sandtag arbetar med utvinning och produktion av råvaror för byggbranschen. De arbetar i ytgrävda gropar. Produktionen inkluderar granit, kalksten och sandsten och grus eller ballast. De bygger tillfartsvägar, förbereder produktionsanläggningar, tar bort överbelastning och bygger vägar och annan infrastruktur för att stödja verksamheten.
 • Transport och logistik – I Tyskland är Ferronordic auktoriserad återförsäljare av Volvo och Renault Trucks sedan januari 2020. Ferronordics försäljningsområde täcker cirka 20% av den tyska lastbilsmarknaden och omfattar några av de mest trafikerade och urbaniserade delarna av Tyskland, såsom Hannover och Frankfurt Rhine-Main. Ferronordics nätverk täcker också en stor del av östra Tyskland inklusive städer som Leipzig och Dresden. Våra kunder i Tyskland verkar i flera branscher inklusive fjärrtransporter och regionala transporter och byggnation. I Ryssland har Ferronordic ett nätverk av Volvo Trucks och Renault Trucks auktoriserade servicestationer i flera regioner där högkvalificerad mekaniker tillhandahåller underhålls- och reparationstjänster. Våra kunder i Ryssland verkar i ett antal branscher, inklusive fjärrtransporter och regionala transporter och byggnation.

 

Bokslutskommuniké Januari – December 2020

 

Bokslutskommuniké Januari - December 2020 Ferronordic

 • Antal sålda maskiner i Ryssland/CIS ökade 17% i starkare marknad.
 • Stark organisk tillväxt motverkad av svagare rubel.
 • Minskad rörelsemarginal till följd av intäktsmix och uppstartskostnader i contracting services.
 • Tyskland påverkat av covid-restriktioner och omstruktureringskostnader.
 • Starkt kassaflöde resulterar i nettokassaposition.
 • Uppdaterade finansiella mål och föreslagen utdelning om 7,5 kronor per aktie.

 

Kommentar från Ferronordic VD Lars Corneliusson

 

Under 2020 utsatte Corona-pandemin vår verksamhet för ökad osäkerhet och marknadsstörningar. Mot bakgrund av detta visade verksamheten i Ryssland/CIS stor motståndskraft och genererade sitt bästa år hittills vad gäller resultat och kassaflöde. Samtidigt fortsatte vi att utveckla den tyska verksamheten som vi påbörjade i januari 2020. Trots svåra förhållanden lyckades vi, i nära samarbete med våra partners, att leverera oavbruten service till våra kunder under hela 2020. Jag är stolt över de resultat vi uppnått under året. Under Q4 2020 tog vi ytterligare marknadsandel i Ryssland/CIS. Försäljningen av nya maskiner i enheter ökade med 17% i en marknad som ökade med 6%. Eftermarknadsverksamheten fortsatte oavbrutet men påverkades negativt av covid-restriktioner och en kraftigt försvagad rubel. Inom contracting services påbörjade vi vårt nya projekt i Norilsk. Vi slutförde även utbyggnaden av vår anläggning för återtillverkning av komponenter och maskiner och levererade komponenter till både externa kunder och vår egen contracting services. Sammanlagt ökade omsättningen i Ryssland/CIS med 34% i lokal valuta under Q4 2020 men förblev, på grund av den försvagade rubeln, oförändrad i kronor. Rörelsemarginalen minskade något till följd av lägre andel eftermarknadsförsäljning i omsättningen, samt lägre marginal inom contracting services p.g.a uppstartskostnader och nyttjande av underleverantörer i det nya projektet.

 

I Tyskland visade lastbilasmarknaden tecken på återhämtning under kvartalet. Omsättningen förblev i princip oförändrad jämfört med Q3 2020 då ökad lastbilsförsäljning motverkades av lägre eftermarknadsförsäljning. Rörelseresultatet påverkades negativt av omstrukturerings- och transaktionskostnader. Vi fortsätter att utveckla verksamheten i Tyskland trots omfattande restriktioner. I januari utnämnde vi en ny landschef i Tyskland och offentliggjorde förvärv av två nya verkstäder på strategiska platser.

 

För koncernen som helhet ökade omsättningen med 23% under kvartalet, medan rörelseresultatet minskade med 31%, mestadels p.g.a. det negativa bidraget från Tyskland. Starka kassaflöden medförde att vi gick från nettoskuld om 83 MSEK vid utgången av Q3 2020 till nettokassa om 20 MSEK vid utgången av Q4 2020. Mot bakgrund av vår starka utveckling och finansiella ställning under 2020, samt våra utsikter framöver, har styrelsen uppdaterat Ferronordics finansiella mål och utdelningspolicy (s. 11). Baserat på detta rekommenderar styrelsen en utdelning om 7,5 SEK per aktie.

 

Även om osäkerhet kvarstår på både utbuds- och efterfrågesidan av vår verksamhet, förväntar vi oss för närvarande att marknaderna i Ryssland/CIS och Tyskland kommer att återhämta sig 2021. I Ryssland/CIS understöds vår optimism av starkare råvarupriser och ökad aktivitet i de så kallade nationella projekten men dämpas av risker för potentiella förändringar i beskattningen. I ett längre perspektiv tror vi att de underliggande förutsättningarna och affärsmöjligheterna på våra marknader är starka.

 

Aktien:

 

Nedan redovisas viktiga värderingsmått och siffror för Ferronordic.

 

-Aktien handlas för 206 kr.
-P/E-talet är 13,5.
-Direktavkastningen är 3,6%.
-EV/EBIT är 9,1.
-Vinst per aktie är 15,3 sek/aktie.
-ROE är 27,5%.
-Nettoskuld är -0,76%.
-Kassa 23,0%.
-Soliditet är 30,7%.

Ferronordic aktie har på tre månader gått upp 26,38%. I år har aktien gått upp 30,88%. På 12 månader har aktien gått upp 161,42%.

 

Avslutning:

 

Jag äger redan lite aktier i Ferronordic och har gjort det ett tag. Jag tycker att det är ett spännande bolag och det känns som att bolaget är tillväxtdrivet med tanke på intåget i Tyskland. De gör goda affärer i vad jag uppfattar som en svår marknad. För dem är det nog inte speciellt svårt med tanke på att de är vana att arbeta i främst Ryssland och tydligen är många kunder helt beroende av Ferronordic och vad de kan erbjuda.

Aktien är inte speciellt dyr, men har varit betydligt billigare. Jag tror att många investerare tvekar att köpa Ferronordic på grund av att deras marknad är Ryssland vilket skapar större osäkerhet. Detta är helt förståeligt. För min egen del är jag inte speciellt orolig att investera i ett svenskt bolag i Ryssland. Så länge man är medveten om potentiella risker är Ryssland ett investerbart land.

 

Tryck här för att komma till Ferronordic.

Tryck här för att läsa vad jag har skrivit om Genesis IT.

 

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.