Kinnevik är aktien som alla vill ha och som levererar

Kinnevik är aktien som alla vill ha och som levererar

Kinnevik är aktien som alla vill ha och som levererar

 

Kinnevik är aktien som alla vill ha och som levererar. Zalando hade en stark och lönsam tillväxt i tredje kvartalet. Deras digitala företag i hälsosektorn och i livsmedelssektorn ser en tillströmning av nya kunder. Investeringar i nya bolag har skett och allting verkar fungera som det ska. Aktien har sannerligen blivit populär åter igen från att ha befunnit sig i långvarig dvala.

 

Investmentbolaget Kinnevik:

 

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Kinneviks syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger de bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror Kinnevik på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

 

Kinneviks historia:

 

1936-1940

 

Kinnevik bildades som ett investeringsbolag 1936 av Hugo Stenbeck, Wilhelm Klingspor och Robert von Horn. Inledningsvis hade bolaget sina viktigaste innehav i jordbruk, konfektyr och skog genom aktier i Mellersta Sveriges Lantbruks AB, Lidköpings Konfektyr Industri AB och Korsnäs Sågverks AB. Bolaget växte snabbt genom aktieköp och förvärv av bland annat chokladtillverkaren Nordiska Suchard och Halmstads Järnverk.

 

1940-1970

 

Kinneviks strategi att förvärva svenska industribolag fortsatte under bolagets första decennier. Kinnevik köpte aktier i bolag som Auto-Marine (Robert Bosch AB), Höganäs-Billesholm och Partner samt ökade sitt innehav i befintliga portföljbolag, framförallt Korsnäs.
Kinnevik noterades på Stockholmsbörsen 1954 och tog i samband med det in nytt kapital. Ett par år efter noteringen förvärvade Kinnevik tillsammans med Korsnäs en kontrollerande andel i Sandvikens Jernverk (numera Sandvik AB).
När en större aktiepost i Kinnevik var ute till försäljning köptes denna av Hugo Stenbeck som därmed utökade sitt ägande i bolaget betydligt.
Tidigt 1960-tal övertog Hugo Stenbeck ordförandeskapet i Kinnevik efter Wilhelm Klingspor. Kort därefter utsågs Hugo Stenbecks äldste son, advokat Hugo Stenbeck Jr, till vd för bolaget.

 

1970-1980

 

Aktieinnehavet i Sandvik AB ökade kontinuerligt under slutet av 1970-talet samtidigt som Kinnevik också tog en allt större position i Fagersta AB.
En större aktiepost i försäkringsbolaget Atlantica förvärvades 1978. 1980 förvärvades ett antal bil- och motorföretag och samlades under namnet Svenska Motor AB, vilket bland annat inkluderade import och försäljning av Toyotabilar.
Hugo Stenbeck Jrs yngre bror Jan Stenbeck gick in i Kinneviks styrelse 1972 och fyra år senare, 1976, avled Hugo Stenbeck Jr. Året därefter avled även Hugo Stenbeck Sr.

 

1980-1990

 

Tidigt 1980-tal grundade Kinnevik Comvik AB, lanserade ett nytt mobiltelefonisystem och fick efter ett antal rättsliga tvister med Televerket rätt i Regeringsrätten. 1985 färdigställdes ett satellitsystem för TV-distribution och under slutet av 1980-talet intensifierades kampen med de statliga monopolen inom telekommunikation, TV och radio.
Skånska Cementgjuteri (idag Skanska) förvärvade 1983 en större aktiepost i Sandvik AB, vilket resulterade i att Kinnevik sålde Sandvik men behöll och stärkte sitt ägande i Korsnäs.
På nyårsafton 1987 premiärsände TV3 från London och 1989 fick Comvik tillstånd att starta ett nytt mobiltelefonsystem.
Året därpå, 1990, grundade Kinnevik telekombolaget Millicom International Cellular S.A. (MIC) genom att amerikanska Millicom Inc. och Comvik Interntional slog samman sina internationella licenser. MIC kom att bli en global föregångare inom mobiltelefoni.

 

1990-2000

 

De första radiosändningarna i Kinneviks regi startade under 1991. Samma år blev Kinnevik största ägare i nyetablerade TV4, med en andel på 20 procent. 1995 grundade Kinnevik kundtjänstleverantören Transcom samt gratistidningen Metro International.
Tele2 grundades 1993 och noterades på Stockholmsbörsen 1996 efter att ha etablerat sig som ett välkänt namn över hela Europa. Samma år blev MTG ett helägt dotterbolag till Kinnevik, efter att tidigare ha varit en affärsenhet (Kinnevik TV & Media). MTG delades ut till Kinneviks aktieägare 1997 och börsnoterades i Stockholm och New York.
I mitten av 1990-talet hade Millicom säkrat mobillicenser i Kambodja och Honduras, och var verksamt i 20 länder. Vid millennieskiftet expanderade Millicom i Afrika, Asien och Latinamerika samtidigt som MTG och Tele2 visade fortsatt god tillväxt.
Vigo Carlund utsågs till vd för Kinnevik 1999.

 

2000-2010

 

Mellan 2005 och 2010 gjordes stora förändringar bland innehaven där bland annat ägandet i Millicom ökade och innehaven i skog minskade. Kinnevik fokuserade på nya investeringar inom online, jordbruk, mikrofinansiering och förnybar energi. Under denna period lades även grunden för ett antal investeringar i internetbolag, framförallt inom e-handel.
Jan Stenbeck avled 2002 och ersattes på ordförandeposten av Edvard von Horn. Pehr G Gyllenhammar utsågs till ordförande 2004 och efterträddes 2007 av Jan Stenbecks dotter, Cristina Stenbeck.
Mia Brunell Livfors utsågs till vd för Kinnevik 2006.

 

2010-

 

Kinneviks fokus på e-handel och Internetbolag stärktes ytterligare under 2010-talet med stora investeringar i bland annat Zalando, Avito, Rocket Internet och Global Fashion Group.
2013 sålde Kinnevik hela sitt ägande i BillerudKorsnäs vilket ytterligare ökade andelen online i portföljen. Två av Kinneviks portföljbolag, Zalando och Rocket Internet, noterades på Frankfurtbörsen 2014.
Under andra halvan av 2010-talet gjorde Kinnevik flera nya investeringar i digital hälsovård, finansiella tjänster samt livsmedel på nätet. Georgi Ganev utsågs till vd för Kinnevik i januari 2018 och Dame Amelia Fawcett valdes till styrelseordförande i Kinnevik vid årsstämman 2018.
2018 fusionerades Tele2 och Com Hem och senare samma år delade Kinnevik ut sitt innehav i MTG i syfte att underlätta fusionen. 2019 delade Kinnevik ut hela sitt innehav i Millicom till aktieägarna till följd av en ny strategisk riktning att öka fokuset på onoterade tillväxtbolag.
Vid slutet av årtiondet bestod portföljen av två centrala plattformar, Zalando och Tele2, samt ett antal tillväxtbolag inom Kinneviks fokussektorer, inklusive bland annat Babylon, Livongo, Betterment, Monese, MatHem och Kolonial.

 

Kinneviks portfölj:

 

Kinneviks portfölj

Kinneviks portfölj. % av Substansvärdet den 30 september 2020.

 

Som vi kan se är Zalando och Tele2 en stor del av substansvärdet. Det skall dock poängteras att genom att köpa aktier i Kinnevik köper man en portfölj fylld av onoterade innehav som kan bli framtidens bolag. Tidigare var Zalando ett sådant bolag, men som nu har växt till sig och blivit stort. Kinnevik är ett stabilt investmentbolag och det är tydligt att de vet vad de gör. Att de gjorde exit i Millicom och sålde Qliro gjorde investerare oroliga, men nu börjar portföljen se riktigt fin ut och har stor potential att leverera. Köper du aktien köper du alltså portföljen.

Kinnevik har investerat i Common, en marknadsplats för digital uthyrning och förvaltning av bostadsfastigheter i USA samt genomförde deras första investering inom hälsovård i Norden genom en investering i Joint Academy, ett svenskt digitalt hälsovårdsbolag specialiserat på behandling av kronisk ledvärk. Livongo och Teladoc meddelade sin avsikt att fusioneras, och därmed skapa en unik och heltäckande plattform för virtuell hälsovård.

Livongo har gått upp 456.30% detta år. Zalando har gått upp 82,74% i år. Det har också gått bra för den digitala hälsovårdstjänsten Babylon som även VNV Global äger. Vill du läsa vad jag har skrivit om VNV Global (tidigare Vostok New Ventures) kan du göra det här. Detta är bara några exempel på Kinneviks framgångar och ett bevis på att aktien kan leverera.

Nedan kan vi se Kinneviks alla portföljbolag:

 

Kinneviks portfölj samtliga innehav

Kinneviks portfölj. Samtliga innehav per 23 oktober 2020.

 

Portföljvärdet består av 51% konsumenttjänster, 22% hälsovårdstjänster, 23% TMT, 2% finansiella tjänster och 2% utvecklingsmarknader.

 

Kinneviks största ägare:

 

Namn KINV A KINV B Kapital Röster Verifierat
Verdere S.À.R.L. 11 128 456 275 108 4,10% 19,17% 2020-09-30
Alces Maximus LLC 6 742 143 2,42% 11,59% 2020-09-30
CMS Sapere Aude Trust 3 880 202 1,40% 6,67% 2020-09-30
Baillie Gifford & Co 21 956 975 7,93% 3,78% 2020-05-31
Marie Klingspor 1 327 211 427 639 0,63% 2,35% 2020-09-30
AMF Pension & Fonder 281 500 9 804 390 3,63% 2,17% 2020-09-30
Wilhelm Klingspor 1 152 242 652 542 0,65% 2,09% 2020-09-30
Amelie Klingspor 987 573 565 753 0,56% 1,79% 2020-09-30
Swedbank Robur Fonder 10 134 167 3,64% 1,74% 2020-09-30
Johan Klingspor 805 000 1 000 0,29% 1,38% 2020-09-30
Totalt 10 26 304 327 43 817 574 25,25% 52,74%
Övriga 7 451 105 198 093 632 74,75% 47,26%
Totalt antal aktier 278 121 044 2020-09-30

 

Kinneviks filosofi, vision och mission:

 

Filosofi

De tror att digitalisering och ny teknik möjliggör en bättre tillvaro för människor världen över. Därför bygger de digitala bolag som förbättrar människors liv. Teknik har potentialen att göra allt enklare, snabbare och mer lättillgängligt, inte minst inom konsumenttjänster, telekom, finansiella tjänster och hälsovårdstjänster.

De brinner för konsumenten och dennes rätt till valmöjligheter. De tycker att alla ska kunna hitta och ha tillgång till de produkter och tjänster de behöver och vill ha. De bygger bolag som ger dem den möjligheten.

Vision

Att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter

Mission

De bygger digitala bolag som tillgodoser konsumentens väsentliga vardagsbehov

 

Kinneviks strategi:

 

Kinneviks strategi är att vara den ledande tillväxtinvesteraren genom att:

  • Investerar i bolag som med hjälp av ny teknik tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten
  • Orädda och långsiktiga bolagsbyggare som arbetar nära våra entreprenörer
  • Fokuserar på Konsumenttjänster, Finansiella tjänster, Hälsovårdstjänster och TMT, stora sektorer som befinner sig i ett stort teknologiskt skifte
  • Investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader
  • Drar nytta av vår långa erfarenhet och breda kompetens för att bygga ledande och långsiktigt hållbara bolag

 

Aktien:

 

I år har Kinneviks aktie gått upp 60,17% och har levererat en fantastisk avkastning. Den genomsnittliga årsavkastningen på ett år är 85%, på fem år 21%, på tio år 18% och på trettio år 15%. Vi kan konstatera att aktien har levererat ordentlig avkastning i många år och kommer förmodligen göra det i framtiden. Det finns dock inga garantier för detta. Ingen vet hur marknaden kommer att värdesätta aktien. Däremot finns det en viss sannolikhet man ska ta i beaktande när man väl investerar.

Det ska dock sägas att aktien ibland har levererat relativt medelmåttigt resultat vilket har gjort att investerare ofta har ifrågasatt deras investeringar. Som högst var substansrabatten hela 36,92%. Idag är den ca 3,83%. På IB-index kan du se eventuell substansrabatt för olika investmentbolag. Tryck här för att komma till deras sida.

 

Hur ser Kinneviks finansiella position ut?

 

I delårsrapporten för Q3 2020 säger VD Georgi Ganev följande:

Vår balansräkning är fortsatt stark, även efter den extraordinära utdelningen om 1,9 Mdkr som vi betalade ut till våra aktieägare under kvartalet. Nettokassan uppgick till 3,0 Mdkr motsvarande 2,9% av portföljvärdet vid kvartalets slut. Justerat för mottagna utdelningar från Tele2 under början av oktober uppgick vår nettokassa till 4,2 Mdkr. Vi fortsätter att identifiera och utvärdera ett antal spännande möjligheter, både i våra befintliga bolag och i nya investeringar. Med vår starka finansiella ställning har vi full flexibilitet att genomföra vår investeringsstrategi.

Detta låter ingenting annat än väl. Förhoppningsvis fortsätter de att leverera ett gott resultat och göra goda investeringar som resulterar i högre aktiekurser. Sist och slutligen är det substansvärdet som ska öka och därmed brukar det resultera i högre aktiekurs. I dessa tider är det väldigt viktigt för investmentbolag att ha stark finansiell ställning så att de kan öka sin position i sina portföljbolag eller göra nya investeringar vid behov.

 

Kinneviks finansiella mål:

 

Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av substansvärdet. Som ett led i att tydliggöra Kinneviks strategi har Kinneviks styrelse beslutat att kommunicera bolagets finansiella mål. Dessa avspeglar hur Kinnevik utvärderar sin balansräkning och de avkastningskrav som ställs på portföljbolagen.

Attraktiv avkastning

Kinneviks mål är att generera en långsiktig totalavkastning till våra aktieägare som överstiger vår kapitalkostnad. Vi eftersträvar en årlig totalavkastning om 12-15% över konjunkturcykeln.

Låg belåning

Givet karaktären på Kinneviks investeringar är vårt mål att ha låg belåning, med en belåningsgrad ej överstigande 10% av portföljvärdet.

Ersättning till aktieägarna

Kinnevik har per september 2019 beslutat att justera sin utdelningspolicy. Kinneviks tidigare målsättning var att betala en årlig utdelning som ökar i linje med utdelningar erhållna från portföljbolagen och det kassaföde som genereras från investeringsverksamheten. Framgent kommer Kinnevik generera avkastning främst genom värdestegring, och sträva efter att dela ut överskottskapital som genereras från våra investeringar till aktieägarna genom extra utdelningar.

 

Slutord:

 

För mig är det en självklarhet att ha Kinnevik i portföljen. Genom att äga aktien får jag tillgång till onoterade och noterade bolag som jag förmodligen aldrig skulle investera i själv i och med tidsbrist och fokusering på andra sektorer. Att ha Kinneviks expertis vid investeringar är bara att tacka och ta emot som ägare av aktien. Jag tror att Kinnevik har en lovande framtid framför sig och att deras strategi nu börjar komma till sin rätta.

Vill du läsa mer om det jag har skrivit om investmentbolag kan du göra det här.

Vill du besöka Kinneviks hemsida kan du göra det här.

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.