Kinnevik är aktien som alla vill ha och som levererar

Kinnevik är aktien som alla vill ha och som levererar

Kinnevik är aktien som alla vill ha och som levererar

 

Kinnevik är aktien som alla vill ha och som levererar. Zalando hade en stark och lönsam tillväxt i tredje kvartalet. Deras digitala företag i hälsosektorn och i livsmedelssektorn ser en tillströmning av nya kunder. Investeringar i nya bolag har skett och allting verkar fungera som det ska. Aktien har sannerligen blivit populär åter igen från att ha befunnit sig i långvarig dvala.

 

Investmentbolaget Kinnevik:

 

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Kinneviks syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger de bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror Kinnevik på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

 

Kinneviks historia:

 

1936-1940

 

Kinnevik bildades som ett investeringsbolag 1936 av Hugo Stenbeck, Wilhelm Klingspor och Robert von Horn. Inledningsvis hade bolaget sina viktigaste innehav i jordbruk, konfektyr och skog genom aktier i Mellersta Sveriges Lantbruks AB, Lidköpings Konfektyr Industri AB och Korsnäs Sågverks AB. Bolaget växte snabbt genom aktieköp och förvärv av bland annat chokladtillverkaren Nordiska Suchard och Halmstads Järnverk.

 

1940-1970

 

Kinneviks strategi att förvärva svenska industribolag fortsatte under bolagets första decennier. Kinnevik köpte aktier i bolag som Auto-Marine (Robert Bosch AB), Höganäs-Billesholm och Partner samt ökade sitt innehav i befintliga portföljbolag, framförallt Korsnäs.
Kinnevik noterades på Stockholmsbörsen 1954 och tog i samband med det in nytt kapital. Ett par år efter noteringen förvärvade Kinnevik tillsammans med Korsnäs en kontrollerande andel i Sandvikens Jernverk (numera Sandvik AB).
När en större aktiepost i Kinnevik var ute till försäljning köptes denna av Hugo Stenbeck som därmed utökade sitt ägande i bolaget betydligt.
Tidigt 1960-tal övertog Hugo Stenbeck ordförandeskapet i Kinnevik efter Wilhelm Klingspor. Kort därefter utsågs Hugo Stenbecks äldste son, advokat Hugo Stenbeck Jr, till vd för bolaget.

 

1970-1980

 

Aktieinnehavet i Sandvik AB ökade kontinuerligt under slutet av 1970-talet samtidigt som Kinnevik också tog en allt större position i Fagersta AB.
En större aktiepost i försäkringsbolaget Atlantica förvärvades 1978. 1980 förvärvades ett antal bil- och motorföretag och samlades under namnet Svenska Motor AB, vilket bland annat inkluderade import och försäljning av Toyotabilar.
Hugo Stenbeck Jrs yngre bror Jan Stenbeck gick in i Kinneviks styrelse 1972 och fyra år senare, 1976, avled Hugo Stenbeck Jr. Året därefter avled även Hugo Stenbeck Sr.

 

1980-1990

 

Tidigt 1980-tal grundade Kinnevik Comvik AB, lanserade ett nytt mobiltelefonisystem och fick efter ett antal rättsliga tvister med Televerket rätt i Regeringsrätten. 1985 färdigställdes ett satellitsystem för TV-distribution och under slutet av 1980-talet intensifierades kampen med de statliga monopolen inom telekommunikation, TV och radio.
Skånska Cementgjuteri (idag Skanska) förvärvade 1983 en större aktiepost i Sandvik AB, vilket resulterade i att Kinnevik sålde Sandvik men behöll och stärkte sitt ägande i Korsnäs.
På nyårsafton 1987 premiärsände TV3 från London och 1989 fick Comvik tillstånd att starta ett nytt mobiltelefonsystem.
Året därpå, 1990, grundade Kinnevik telekombolaget Millicom International Cellular S.A. (MIC) genom att amerikanska Millicom Inc. och Comvik Interntional slog samman sina internationella licenser. MIC kom att bli en global föregångare inom mobiltelefoni.

 

1990-2000

 

De första radiosändningarna i Kinneviks regi startade under 1991. Samma år blev Kinnevik största ägare i nyetablerade TV4, med en andel på 20 procent. 1995 grundade Kinnevik kundtjänstleverantören Transcom samt gratistidningen Metro International.
Tele2 grundades 1993 och noterades på Stockholmsbörsen 1996 efter att ha etablerat sig som ett välkänt namn över hela Europa. Samma år blev MTG ett helägt dotterbolag till Kinnevik, efter att tidigare ha varit en affärsenhet (Kinnevik TV & Media). MTG delades ut till Kinneviks aktieägare 1997 och börsnoterades i Stockholm och New York.
I mitten av 1990-talet hade Millicom säkrat mobillicenser i Kambodja och Honduras, och var verksamt i 20 länder. Vid millennieskiftet expanderade Millicom i Afrika, Asien och Latinamerika samtidigt som MTG och Tele2 visade fortsatt god tillväxt.
Vigo Carlund utsågs till vd för Kinnevik 1999.

 

2000-2010

 

Mellan 2005 och 2010 gjordes stora förändringar bland innehaven där bland annat ägandet i Millicom ökade och innehaven i skog minskade. Kinnevik fokuserade på nya investeringar inom online, jordbruk, mikrofinansiering och förnybar energi. Under denna period lades även grunden för ett antal investeringar i internetbolag, framförallt inom e-handel.
Jan Stenbeck avled 2002 och ersattes på ordförandeposten av Edvard von Horn. Pehr G Gyllenhammar utsågs till ordförande 2004 och efterträddes 2007 av Jan Stenbecks dotter, Cristina Stenbeck.
Mia Brunell Livfors utsågs till vd för Kinnevik 2006.

 

2010-

 

Kinneviks fokus på e-handel och Internetbolag stärktes ytterligare under 2010-talet med stora investeringar i bland annat Zalando, Avito, Rocket Internet och Global Fashion Group.
2013 sålde Kinnevik hela sitt ägande i BillerudKorsnäs vilket ytterligare ökade andelen online i portföljen. Två av Kinneviks portföljbolag, Zalando och Rocket Internet, noterades på Frankfurtbörsen 2014.
Under andra halvan av 2010-talet gjorde Kinnevik flera nya investeringar i digital hälsovård, finansiella tjänster samt livsmedel på nätet. Georgi Ganev utsågs till vd för Kinnevik i januari 2018 och Dame Amelia Fawcett valdes till styrelseordförande i Kinnevik vid årsstämman 2018.
2018 fusionerades Tele2 och Com Hem och senare samma år delade Kinnevik ut sitt innehav i MTG i syfte att underlätta fusionen. 2019 delade Kinnevik ut hela sitt innehav i Millicom till aktieägarna till följd av en ny strategisk riktning att öka fokuset på onoterade tillväxtbolag.
Vid slutet av årtiondet bestod portföljen av två centrala plattformar, Zalando och Tele2, samt ett antal tillväxtbolag inom Kinneviks fokussektorer, inklusive bland annat Babylon, Livongo, Betterment, Monese, MatHem och Kolonial.

 

Kinneviks portfölj:

 

Kinneviks portfölj

Kinneviks portfölj. % av Substansvärdet den 30 september 2020.

 

Som vi kan se är Zalando och Tele2 en stor del av substansvärdet. Det skall dock poängteras att genom att köpa aktier i Kinnevik köper man en portfölj fylld av onoterade innehav som kan bli framtidens bolag. Tidigare var Zalando ett sådant bolag, men som nu har växt till sig och blivit stort. Kinnevik är ett stabilt investmentbolag och det är tydligt att de vet vad de gör. Att de gjorde exit i Millicom och sålde Qliro gjorde investerare oroliga, men nu börjar portföljen se riktigt fin ut och har stor potential att leverera. Köper du aktien köper du alltså portföljen.

Kinnevik har investerat i Common, en marknadsplats för digital uthyrning och förvaltning av bostadsfastigheter i USA samt genomförde deras första investering inom hälsovård i Norden genom en investering i Joint Academy, ett svenskt digitalt hälsovårdsbolag specialiserat på behandling av kronisk ledvärk. Livongo och Teladoc meddelade sin avsikt att fusioneras, och därmed skapa en unik och heltäckande plattform för virtuell hälsovård.

Livongo har gått upp 456.30% detta år. Zalando har gått upp 82,74% i år. Det har också gått bra för den digitala hälsovårdstjänsten Babylon som även VNV Global äger. Vill du läsa vad jag har skrivit om VNV Global (tidigare Vostok New Ventures) kan du göra det här. Detta är bara några exempel på Kinneviks framgångar och ett bevis på att aktien kan leverera.

Nedan kan vi se Kinneviks alla portföljbolag:

 

Kinneviks portfölj samtliga innehav

Kinneviks portfölj. Samtliga innehav per 23 oktober 2020.

 

Portföljvärdet består av 51% konsumenttjänster, 22% hälsovårdstjänster, 23% TMT, 2% finansiella tjänster och 2% utvecklingsmarknader.

 

Kinneviks största ägare:

 

Namn KINV A KINV B Kapital Röster Verifierat
Verdere S.À.R.L. 11 128 456 275 108 4,10% 19,17% 2020-09-30
Alces Maximus LLC 6 742 143 2,42% 11,59% 2020-09-30
CMS Sapere Aude Trust 3 880 202 1,40% 6,67% 2020-09-30
Baillie Gifford & Co 21 956 975 7,93% 3,78% 2020-05-31
Marie Klingspor 1 327 211 427 639 0,63% 2,35% 2020-09-30
AMF Pension & Fonder 281 500 9 804 390 3,63% 2,17% 2020-09-30
Wilhelm Klingspor 1 152 242 652 542 0,65% 2,09% 2020-09-30
Amelie Klingspor 987 573 565 753 0,56% 1,79% 2020-09-30
Swedbank Robur Fonder 10 134 167 3,64% 1,74% 2020-09-30
Johan Klingspor 805 000 1 000 0,29% 1,38% 2020-09-30
Totalt 10 26 304 327 43 817 574 25,25% 52,74%
Övriga 7 451 105 198 093 632 74,75% 47,26%
Totalt antal aktier 278 121 044 2020-09-30

 

Kinneviks filosofi, vision och mission:

 

Filosofi

De tror att digitalisering och ny teknik möjliggör en bättre tillvaro för människor världen över. Därför bygger de digitala bolag som förbättrar människors liv. Teknik har potentialen att göra allt enklare, snabbare och mer lättillgängligt, inte minst inom konsumenttjänster, telekom, finansiella tjänster och hälsovårdstjänster.

De brinner för konsumenten och dennes rätt till valmöjligheter. De tycker att alla ska kunna hitta och ha tillgång till de produkter och tjänster de behöver och vill ha. De bygger bolag som ger dem den möjligheten.

Vision

Att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter

Mission

De bygger digitala bolag som tillgodoser konsumentens väsentliga vardagsbehov

 

Kinneviks strategi:

 

Kinneviks strategi är att vara den ledande tillväxtinvesteraren genom att:

 • Investerar i bolag som med hjälp av ny teknik tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten
 • Orädda och långsiktiga bolagsbyggare som arbetar nära våra entreprenörer
 • Fokuserar på Konsumenttjänster, Finansiella tjänster, Hälsovårdstjänster och TMT, stora sektorer som befinner sig i ett stort teknologiskt skifte
 • Investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader
 • Drar nytta av vår långa erfarenhet och breda kompetens för att bygga ledande och långsiktigt hållbara bolag

 

Aktien:

 

I år har Kinneviks aktie gått upp 60,17% och har levererat en fantastisk avkastning. Den genomsnittliga årsavkastningen på ett år är 85%, på fem år 21%, på tio år 18% och på trettio år 15%. Vi kan konstatera att aktien har levererat ordentlig avkastning i många år och kommer förmodligen göra det i framtiden. Det finns dock inga garantier för detta. Ingen vet hur marknaden kommer att värdesätta aktien. Däremot finns det en viss sannolikhet man ska ta i beaktande när man väl investerar.

Det ska dock sägas att aktien ibland har levererat relativt medelmåttigt resultat vilket har gjort att investerare ofta har ifrågasatt deras investeringar. Som högst var substansrabatten hela 36,92%. Idag är den ca 3,83%. På IB-index kan du se eventuell substansrabatt för olika investmentbolag. Tryck här för att komma till deras sida.

 

Hur ser Kinneviks finansiella position ut?

 

I delårsrapporten för Q3 2020 säger VD Georgi Ganev följande:

Vår balansräkning är fortsatt stark, även efter den extraordinära utdelningen om 1,9 Mdkr som vi betalade ut till våra aktieägare under kvartalet. Nettokassan uppgick till 3,0 Mdkr motsvarande 2,9% av portföljvärdet vid kvartalets slut. Justerat för mottagna utdelningar från Tele2 under början av oktober uppgick vår nettokassa till 4,2 Mdkr. Vi fortsätter att identifiera och utvärdera ett antal spännande möjligheter, både i våra befintliga bolag och i nya investeringar. Med vår starka finansiella ställning har vi full flexibilitet att genomföra vår investeringsstrategi.

Detta låter ingenting annat än väl. Förhoppningsvis fortsätter de att leverera ett gott resultat och göra goda investeringar som resulterar i högre aktiekurser. Sist och slutligen är det substansvärdet som ska öka och därmed brukar det resultera i högre aktiekurs. I dessa tider är det väldigt viktigt för investmentbolag att ha stark finansiell ställning så att de kan öka sin position i sina portföljbolag eller göra nya investeringar vid behov.

 

Kinneviks finansiella mål:

 

Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av substansvärdet. Som ett led i att tydliggöra Kinneviks strategi har Kinneviks styrelse beslutat att kommunicera bolagets finansiella mål. Dessa avspeglar hur Kinnevik utvärderar sin balansräkning och de avkastningskrav som ställs på portföljbolagen.

Attraktiv avkastning

Kinneviks mål är att generera en långsiktig totalavkastning till våra aktieägare som överstiger vår kapitalkostnad. Vi eftersträvar en årlig totalavkastning om 12-15% över konjunkturcykeln.

Låg belåning

Givet karaktären på Kinneviks investeringar är vårt mål att ha låg belåning, med en belåningsgrad ej överstigande 10% av portföljvärdet.

Ersättning till aktieägarna

Kinnevik har per september 2019 beslutat att justera sin utdelningspolicy. Kinneviks tidigare målsättning var att betala en årlig utdelning som ökar i linje med utdelningar erhållna från portföljbolagen och det kassaföde som genereras från investeringsverksamheten. Framgent kommer Kinnevik generera avkastning främst genom värdestegring, och sträva efter att dela ut överskottskapital som genereras från våra investeringar till aktieägarna genom extra utdelningar.

 

Slutord:

 

För mig är det en självklarhet att ha Kinnevik i portföljen. Genom att äga aktien får jag tillgång till onoterade och noterade bolag som jag förmodligen aldrig skulle investera i själv i och med tidsbrist och fokusering på andra sektorer. Att ha Kinneviks expertis vid investeringar är bara att tacka och ta emot som ägare av aktien. Jag tror att Kinnevik har en lovande framtid framför sig och att deras strategi nu börjar komma till sin rätta.

Vill du läsa mer om det jag har skrivit om investmentbolag kan du göra det här.

Vill du besöka Kinneviks hemsida kan du göra det här.

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.

 

 

 

I love investmentbolag and I’m finally back again

I love investmentbolag and I’m finally back again

I love Investmentbolag. Först och främst vill jag be om ursäkt för att det tar så lång tid mellan uppdateringarna. Jag är medveten om att det kan få människor att sluta läsa vad jag skriver. Jag ska göra bot och bättring på denna front. Det har dock hänt mycket både i mitt liv och på börsen. Det som intresserar läsarna är förhoppningsvis börsrelaterat så jag håller mig till det.

Senaste köpen

 

Mina senaste köp var idag 2019-09-25. Jag köpte på mig mer av Svolder och Öresund. Ni kanske undrar varför jag fyller på Öresund med tanke på hur deras prestation har varit den senaste tiden? Det enkla svaret är att jag har tron på att de kommer att komma tillbaka. Innan dess passar jag på att handla aktierna för rabattens skull.

Att övertyga folk om att köpa Svolder är knappast svårt. Jag gillar inte att Öresund sålde av en del av sitt innehav i Svolder. Så länge det är fin rabatt i Svolder fortsätter jag köpa i ur och skur. Det var roligt och lärorikt att få se Svolders VD Ulf Hedlundh i Uppesittarkväll där han bland annat fick svara på frågor om deras investeringar.

Förändringar i portföljen

 

Nej, jag har inte sålt någon aktie. Däremot har jag fyllt på i mina gamla bolag och även tagit in ett och annat nytt bolag i portföljen. Den nya portföljen kan du finna här. Som den uppmärksamma har skådat har jag bytt några fonder och lagt till några. När det gäller globalfonderna vill jag experimentera lite. Jag har tre olika globalfonder:

 1. Avanza Global
 2. Spiltan Globalfond Investmentbolag
 3. Lancelot Camelot

Det blir intressant att se ur ett längre perspektiv hur de står sig gentemot varandra.

Jag har tagit in både Bahnhof och Bredband2 i portföljen. Jag har mer pengar i Bahnhof. Detta gjorde jag för att få en potentiell, men eventuellt säkrare tillväxt.

Ett annat nytt bolag som jag har tagit in är Abbvie. Detta gjorde jag när den låg som lägst så jag har redan fått en liten uppgång tack vare den. Kortfattat är marknaden rädd att lönsamheten ska minska när patenten på Abbvies “Humira” går ut. Abbvie har också flaggat för köp av Allergan som tillverkar “Botox”. Genom detta köp har Abbvie ökat sin skuldsättning avsevärt. Förhoppningsvis kommer de att fokusera på att minska belåningen.

Spännande har också varit turerna kring Kinnevik. De kom med många nyheter som fick några av deras aktieägare att fly fältet. De säljer en del av Zalando, de delar ut alla aktier i Millicom till aktieägarna och de föreslår slopad ordinarie utdelning. Jösses amalia! Jag gillar inte vissa nyheter som t.ex. slopad utdelning. Däremot tror jag att Kinnevik i fortsättningen kan prestera bra och ge sina aktieägare hög avkastning. Det är orsaken till att jag behåller och ökar lite smått i bolaget.

Slutord

 

Till sist vill jag bara säga att trots att jag inte skriver så många inlägg så andas jag börsen. Jag följer med varje sekund, minut, timme, dag, vecka och år utan minskad glöd och glädje för börsen och aktier.

Min strategi kvarstår och jag fullkomligt älskar investmentbolag. Det är så enkelt och simpelt att få bra avkastning genom att investera i investmentbolag. Genom att köpa ett investmentbolag får du tillgång till mycket intelligenta investerare som investerar och sköter om dessa bolag. Det enklaste är att köpa när rabatten är historiskt hög. För att se rabatten kan du besöka Ibindex.

Kvalitativa och högpresterande företag

Kvalitativa och högpresterande företag

Kvalitativa och högpresterande företag har hittat sin väg in i portföljen. Orsaken är att jag vill kunna diversifiera mig mer och eventuellt öka avkastningen.

Nya kvalitativa och högpresterande företag i portföljen:

 

Jag har testat använda mig av Magic Formula för att hitta intressanta bolag som är lågvärderade. Just nu har jag bara småbolag och strategin verkar fungera bättre på Large- och Mid cap-bolag. Nästa inköp blir i det segmentet. Tryck här för att se vilka företag som ingår i Magic Formula.

Nya företag i portföljen är bland annat:

 • AAK
 • AddLife
 • AddTech
 • DevPort
 • Diös Fastigheter
 • Hexagon
 • Ica Gruppen
 • Indutrade
 • Lagercrantz
 • Lifco
 • Nibe
 • Nilörngruppen
 • Nobina
 • Securitas
 • Teqnion

Som synes i listan har jag köpt många olika konglomerat. Jag tror på den strategin så länge de presterar väl. Orsaken till att jag köpte AAK och Securitas är att jag vill få del av de företag som fanns i Melker Schörlings portfölj. Det som saknas nu är Assa Abloy (som man dock kan få del av om man köper Latour) och Hexpol.

Melker Schörlings portfölj

Jag har även fyllt på innehav i mina investmentbolag. Då främst i Svolder, Öresund, Investor och Lundbergföretagen.

 

Utdelningar i maj och början juni:

 

Hittills har jag fått lite utdelning från Nobina nu under juni. I maj var dock utdelningen bättre. Då fick jag utdelning från Nilörngruppen, NIBE, DevPort, Indutrade, AddLife, Investor, Latour, Kinnevik, Bure, ABB, Boliden, Atlas Copco, Altria Group och Resurs Holding. Alla utdelningar återinvesteras. Utdelning ser jag som en kvalitetstämpel hos kvalitativa och högpresterande företag.

Resurs Holding nu fri från Nordic Capital

 

Efter sju år säljer nu Nordic Capital sitt sista innehav i Resurs Holding. Förhoppningsvis kan detta göra att aktiekursen inte längre trycks ner så som har skett en längre period i och med Nordic Capitals försäljning av aktier har skett under en längre tid. Vi får helt enkelt hoppas på det bästa.

Jag har ögonen på kvalitativa småbolag

 

Jag har under en längre tid velat öka avkastningen i form av investeringar i mindre bolag. Det blir inte lättare att hålla emot känslan när jag ofta lyssnar på Kvalitetsaktiepodden. Jag föredrar att investera i investmentbolag såsom Svolder för att få del av kvalitativa småbolag. Nu ställer jag mig dock frågan om jag ändå själv ska äga en skvätt småbolag som har presterat väl historiskt. Jag äger redan bland annat Nilörngruppen, men jag trånar efter mer. Mina största investeringar kommer fortfarande att ske i investmentbolag. Tiden får utvisa hur det blir med den saken.

Sampo, UPM, Swedbank, Kinnevik: Kvalitativa bolag

Sampo, UPM, Swedbank, Kinnevik: Kvalitativa bolag

Sampo, UPM, Swedbank, Kinnevik blev dagens köp

 

Idag skedde köp av kvalitativa bolag: Sampo, UPM, Swedbank, Kinnevik. Dessa bolag är en bra mix om man vill sprida ut riskerna.

Sampo, UPM, Swedbank, Kinnevik är finans, skog, bank och investmentbolag.

Förra veckans köp:

 

Jag är inte den bästa uppdateraren, men jag håller alltid koll på marknaden. I förra veckan köpte jag Exor, Lundbergföretagen, Svolder, Lundin Gold, Axfood och Castellum. Utöver det köpte jag fonder. Fonderna jag köpte var: AMF Aktiefond Småbolag, Avanza Global, Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära, Nordea Rysslandfond och Swedbank Robur Access Asien. Genom dessa köp har jag fokuserat på möjligheten att få hög avkastning samtidigt som jag sprider ut riskerna.

Utdelning från Sampo, UPM, Swedbank, Kinnevik

 

Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har köpt bolag på grund av den kommande utdelningen och det är endast av psykologisk karaktär. Avkastningsmässigt spelar det inte så stor roll. Det är dock ingen hemlighet att det är kul att få utdelning som man sedan kan återinvestera. Återinvesteringen kan antingen ske i samma bolag eller i något annat bolag som ses bättre ut för stunden.

Jag testar något nytt: IPO

 

Något som jag dock hoppas på är att jag får tilldelning i bolaget Teqnion. Creades är ankarinvesterare och Spiltan är också ägare. Det gör att även jag ser potential i företaget. Jag tror dock inte jag kommer få vara med, men man kan alltid hoppas. Att investera i IPO är för mig helt nytt och jag tror inte att det kommer ske allt för ofta. Det är spännande att se hur det går.

Framtida köp:

 

Innan utdelningen ska jag köpa på mig lite mer Swedbank och kanske lite Nordea. Sedan fortsätter jag att fylla på i investmentbolagen. Idag fick jag min lön så åter igen har man lite likvider att få i rullning.

Vill du läsa mer om Sampo kan du göra det här. Om du ska jämföra olika investmentbolags substansvärde tycker jag att du ska använda dig av IBindex.

Investmentbolag – En bra investering som ökar avkastningen

Investmentbolag – En bra investering som ökar avkastningen

Investmentbolag är en bra investering som ökar avkastningen. Att följa ovanstående människors förvaltarskap har varit en god idé och genererat god avkastning. I bilden ovan ser vi Fredrik Lundberg, Melker Schörling, Cristina Stenbeck och Jacob Wallenberg. Schörling och hans investmentbolag är ute ur gamet på grund av sjukdom och Stenbecks vilja att fortsätta inom Kinnevik ser högst oklart ut. Lundberg och Wallenberg står stadiga och är redo att förvalta dina hårt förvärvda penningar och historiskt har de gjort det med bravur.

 

Varför ska man investera i investmentbolag?

 

Varför ska man då investera i investmentbolag? Ett investmentbolag är ett bolag vars affärsidé är att förvalta, utveckla och långsiktigt äga andra bolag. Det betyder att om du äger ett investmentbolag äger du indirekt investmentbolagets portfölj med andra bolag. På det viset sprids riskerna och diversifiering sker. Man kan i mångt och mycket kalla många investmentbolag för en blandning mellan en aktie och en fond. Oftast är det en mycket bra investering.

 

Investmentbolag har starka ägare och familjer bakom sig

 

Det som jag tycker är en klar fördel med investmentbolag är att många av dessa har starka familjer och ägare bakom sig. Om vi tar Investor och Wallenbergarna som exempel kan vi konstatera att de vet vad de gör. Historiskt har de visat att de kan förvalta dina pengar väl och ge god avkastning.

Att Wallenbergarna har sina pengar i stiftelser och inte har direkt tillgång till dem spelar inte någon som helst roll i deras vilja att skapa så hög och stabil avkastning som möjligt. Det säger sig självt att om denna generation Wallenberg skulle göra usla affärer kommer de att ses som paria i affärsvärlden och förmodligen också inom släktet. De har inte bara pengar att förlora utan hela sina existens och därför tror jag inte att de skulle riskera att göra dåliga affärer.

Med tanke på hur mycket insyn de har i marknaden och i andra företag är det även självklart att de har insiderinformation som de kan använda för att göra goda affärer. De köper vid rätt tidpunkt och säljer när det är som dyrast.

 

Investmentbolag ger en känsla av säkerhet och är en bra investering

 

Att ha mina pengar där t.ex. Lundberg har sina får åtminstone mig att känna mig säkrare. Hur mycket jag än önskar tror inte jag att jag år efter år är en bättre investerare än t.ex. Lundberg eller Wallenberg. Genom att låta dessa herrar göra jobbet sparar jag också väldigt mycket tid. Tid är pengar.

 

Olika sorters investmentbolag

 

Olika investmentbolag har olika nischer. Lundbergföretagen, Industrivärden (som Lundberg äger en stor kaka av) och Investor kan ses som väldigt stabila papper att äga. De har lite formen av välpresterande fonder.

Vill man ha högre avkastning kan t.ex. Svolder vara ett alternativ i och med att de investerar i småbolag vilket brukar resultera i högre avkastning. Ett annat högpresterande investmentbolag är Bure som har en stor exponering mot Mycronic och Vitrolife.

Investmentbolaget Latour har de senaste 15 åren haft en totalavkastning på 1 391 %. Man blir nästan tårögd av glädje. Ett antal investmentbolag investerar dessutom i onoterade papper vilket gör att vi får tillgång till bolag som vi annars inte skulle ha en möjlighet att kunna köpa.

 

Substansvärdet: Köp investmentbolag när det finns substansrabatt för en bra investering

 

När man investerar i investmentbolag är det viktigt att undersöka eventuell substansrabatt. Det innebär att du köper investmentbolagets portfölj billigare än om du skulle köpa varje aktie var för sig. Substanspremie är det motsatta. När jag vill veta hur stor substansrabatten är innan jag investerar i ett investmentbolag brukar jag gå in på Ibindex. Där kan man snabbt och överskådligt få en inblick hur investmentbolagens substansrabatter och substanspremier ser ut för stunden.

 

Latour har den högsta premien av investmentbolagen

 

I dagsläget har det Latour som har den högsta substanspremien och det är inte heller så konstigt med tanke på hur bra de förvaltar dina pengar. Jag ska vara helt ärlig och säga att det känns jobbigt att investera i investmentbolag som har substanspremie. När jag väl gör det ska substanspremien vara på en tillräckligt låg nivå som gör att jag kan acceptera situationen.

 

Investmentbolagens förvaltningsavgifter

 

Investmentbolag har förvaltningsavgifter som brukar vara väldigt låga. Vill man ha hög avkastning utan någon tidspillan får man acceptera att den ytterst låga förvaltningsavgiften existerar. Denna bild visar förvaltningskostnad för investmentbolag i december år 2018. Denna bild är hämtad från Nordnets Sparpodden.

 

Gör ditt egna beslut angående investmentbolag för en bra investering

 

Som man kan se finns det många investmentbolag i min portfölj och innehaven i dessa ska ökas. Jag har förtroende för många förvaltare i det rikliga investmentbolagssverige och antalet investmentbolag i detta land är sannerligen ett unikt fenomen. Ha dock i beaktande att även investmentbolag kan vara en dålig investering. Jag behöver bara säga investeringsföretaget Ratos. Mitt tips för att undvika sådana fällor är att investera i flertalet investmentbolag för att på så vis diversifiera ännu mer vilket är positivt. Läs på och gör dina egna beslut.

Vill du läsa mer om Industrivärden kan du göra det här.
Fortsätt att läsa om Latour här.
Slutligen kan du läsa mer om Lundbergföretagen och om Svolder här.