Investment AB Spiltan: Paradox har varit en succé

Investment AB Spiltan: Paradox har varit en succé

Investment AB Spiltan

 

Investment AB Spiltan eller Spiltan är ett av Sveriges bästa investmentbolag. Spiltans CAGR har ökat med 20% exklusive innehavet i Paradox Interactive.

 

Investment AB Spiltan Historia

 

Spiltans verksamhet startade i Stockholm 1985 med premiesparklubben Galten, med ca 40 medlemmar, som till största delen hade den gemensamma nämnaren att de studerade på I-linjen vid Linköpings Tekniska Högskola på 70-talet. Det satsade kapitalet på 40 000 kr dubblades på ett år och Investment AB Spiltan bildades med ett kapital på totalt 200 000 kr året därpå. Ordförande blev Lars Olof “Sollo” Bäckman och VD, Per H Börjesson. Namnet Spiltan kommer från att en av de första aktieägarna, Jan Dafnäs från Vretstorp i Närke, tyckte att bolaget skulle ha en lantlig profil för:

”Vi bor i Stockholm men egentligen
är vi bönner allihopa”.

 

Investment AB Spiltan Investeringar

 

Spiltans största investeringar är:

 • Paradox Interactive
 • Spiltan Fonder
 • Coolstuff
 • Kuststaden Projektutveckling

Spiltans onoterade investeringar är:

 • Garpco
 • Nuvoair
 • Qvalia
 • Sura Magnets
 • Flattered
 • Boulebar
 • Besedo
 • Emerse
 • AktivBo
 • P&E
 • Pepins
 • Captario
 • Berkway AB
 • Pickit
 • JLM
 • Forza Football

Spiltans noterade investeringar är:

 • Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB
 • XMReality
 • Guideline Geo
 • Berkshire Hathaway
 • Samhällsbyggnadsbolaget SBB
 • Teqnion
 • Essity
 • Train Alliance
 • Swedencare
 • Alcadon

Spiltans övriga onoterade innehav är:

 • Investment AB Chiffonjén
 • Spiltans filminvesteringar inkl Nordsvensk Filmunderhållning
 • Mfin
 • MWM Group*
 • Procuritas
 • Roxen
 • Wall Vision*
 • Spiltan Fastigheter

* Mindre innehav

Spiltans större investeringar på Alternativa Listan/Pepins Market är:

 • Active Properties
 • Frilans Finans
 • Golfstar
 • High Coast Distillery
 • Orsa Grönklitt
 • R2M
 • Svenska Fribrevsbolaget
 • Taku-Taku
 • Triona
 • United Spaces
 • Urbangreen

 

Nedan visas Investment AB Spiltan Substansrapport för november 2020:

 

Investment AB Spiltan Substansrapport November 2020

Investment AB Spiltan Substansrapport November 2020.

 

Paradox Interactive är ett stort innehav

 

Investment AB Spiltan började investera i Paradox år 2009 och sedan dess har det gått otroligt bra. Paradox börsintroducerades år 2016. På tre års historik har aktien gått upp 192%. Det innebär att CAGR är 42,93%. Med andra ord har årsavkastningen varit 42,93% per år. På en månad har dock aktien gått ner -18,56%. Några av Paradox titlar är bland annat Crusaders Kings 2, Europa Universalis IV och Cities: Skylines After Dark.

Paradox Interactive är ett mycket kvalitativt bolag och tur är väl det då det är Spiltans största innehav. Försäljning av Paradoxaktier har skett då omallokering efterfrågades, men Paradox är fortfarande en stor del av Spiltans substansvärde. Om man tror att Paradox fortsättningsvis kommer att gå bra behöver man inte oroa sig.

 

Spiltans substansrabatt:

 

Investment AB Spiltans substansrabatt är nu 21,09%. Senast jag köpte Spiltanaktier var rabatten runt 28%. Orsaken till att det är mindre rabatt nu beror på att värdet på Paradox har minskat vilket gör att substansvärdet minskar. Uppgångar och nedgångar i Paradox kommer visa sig tydligt i Spiltans aktie och Spiltans substansvärde.

Se Spiltans eventuella substansrabatt på Ibindex.

 

Avslutning

 

Investment AB Spiltan är verkligen ett av Sveriges bästa investmentbolag. Spiltans CAGR har ökat med 20% exklusive innehavet i Paradox Interactive och det är riktigt bra avkastning. De investerar också i många små onoterade bolag vilka kan växa till sig och bli bra investeringar.

Jag köper Spiltan regelbundet och kommer att fortsätta göra det. Nackdelen med att köpa Spiltan är att du inte kan ha aktien på ett investeringssparkonto. Istället köper du aktier via Pepins och de flyttar sedan över aktierna till ett aktie- och fonddepåkonto hos din bank. Aktiehandeln sker en gång per månad. Trots mer arbete för att köpa aktien och beskattning på 30% tycker jag att Spiltan är ett otroligt bra köp. Det är uppenbart att de vet vad de gör och de tar inga onödiga risker.

 

Vill du läsa mer om vad jag har skrivit om investmentbolag kan du göra det här.

Vill du besöka Investment AB Spiltans hemsida kan du göra det här.

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.

Kinnevik är aktien som alla vill ha och som levererar

Kinnevik är aktien som alla vill ha och som levererar

Kinnevik är aktien som alla vill ha och som levererar

 

Kinnevik är aktien som alla vill ha och som levererar. Zalando hade en stark och lönsam tillväxt i tredje kvartalet. Deras digitala företag i hälsosektorn och i livsmedelssektorn ser en tillströmning av nya kunder. Investeringar i nya bolag har skett och allting verkar fungera som det ska. Aktien har sannerligen blivit populär åter igen från att ha befunnit sig i långvarig dvala.

 

Investmentbolaget Kinnevik:

 

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Kinneviks syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger de bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror Kinnevik på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

 

Kinneviks historia:

 

1936-1940

 

Kinnevik bildades som ett investeringsbolag 1936 av Hugo Stenbeck, Wilhelm Klingspor och Robert von Horn. Inledningsvis hade bolaget sina viktigaste innehav i jordbruk, konfektyr och skog genom aktier i Mellersta Sveriges Lantbruks AB, Lidköpings Konfektyr Industri AB och Korsnäs Sågverks AB. Bolaget växte snabbt genom aktieköp och förvärv av bland annat chokladtillverkaren Nordiska Suchard och Halmstads Järnverk.

 

1940-1970

 

Kinneviks strategi att förvärva svenska industribolag fortsatte under bolagets första decennier. Kinnevik köpte aktier i bolag som Auto-Marine (Robert Bosch AB), Höganäs-Billesholm och Partner samt ökade sitt innehav i befintliga portföljbolag, framförallt Korsnäs.
Kinnevik noterades på Stockholmsbörsen 1954 och tog i samband med det in nytt kapital. Ett par år efter noteringen förvärvade Kinnevik tillsammans med Korsnäs en kontrollerande andel i Sandvikens Jernverk (numera Sandvik AB).
När en större aktiepost i Kinnevik var ute till försäljning köptes denna av Hugo Stenbeck som därmed utökade sitt ägande i bolaget betydligt.
Tidigt 1960-tal övertog Hugo Stenbeck ordförandeskapet i Kinnevik efter Wilhelm Klingspor. Kort därefter utsågs Hugo Stenbecks äldste son, advokat Hugo Stenbeck Jr, till vd för bolaget.

 

1970-1980

 

Aktieinnehavet i Sandvik AB ökade kontinuerligt under slutet av 1970-talet samtidigt som Kinnevik också tog en allt större position i Fagersta AB.
En större aktiepost i försäkringsbolaget Atlantica förvärvades 1978. 1980 förvärvades ett antal bil- och motorföretag och samlades under namnet Svenska Motor AB, vilket bland annat inkluderade import och försäljning av Toyotabilar.
Hugo Stenbeck Jrs yngre bror Jan Stenbeck gick in i Kinneviks styrelse 1972 och fyra år senare, 1976, avled Hugo Stenbeck Jr. Året därefter avled även Hugo Stenbeck Sr.

 

1980-1990

 

Tidigt 1980-tal grundade Kinnevik Comvik AB, lanserade ett nytt mobiltelefonisystem och fick efter ett antal rättsliga tvister med Televerket rätt i Regeringsrätten. 1985 färdigställdes ett satellitsystem för TV-distribution och under slutet av 1980-talet intensifierades kampen med de statliga monopolen inom telekommunikation, TV och radio.
Skånska Cementgjuteri (idag Skanska) förvärvade 1983 en större aktiepost i Sandvik AB, vilket resulterade i att Kinnevik sålde Sandvik men behöll och stärkte sitt ägande i Korsnäs.
På nyårsafton 1987 premiärsände TV3 från London och 1989 fick Comvik tillstånd att starta ett nytt mobiltelefonsystem.
Året därpå, 1990, grundade Kinnevik telekombolaget Millicom International Cellular S.A. (MIC) genom att amerikanska Millicom Inc. och Comvik Interntional slog samman sina internationella licenser. MIC kom att bli en global föregångare inom mobiltelefoni.

 

1990-2000

 

De första radiosändningarna i Kinneviks regi startade under 1991. Samma år blev Kinnevik största ägare i nyetablerade TV4, med en andel på 20 procent. 1995 grundade Kinnevik kundtjänstleverantören Transcom samt gratistidningen Metro International.
Tele2 grundades 1993 och noterades på Stockholmsbörsen 1996 efter att ha etablerat sig som ett välkänt namn över hela Europa. Samma år blev MTG ett helägt dotterbolag till Kinnevik, efter att tidigare ha varit en affärsenhet (Kinnevik TV & Media). MTG delades ut till Kinneviks aktieägare 1997 och börsnoterades i Stockholm och New York.
I mitten av 1990-talet hade Millicom säkrat mobillicenser i Kambodja och Honduras, och var verksamt i 20 länder. Vid millennieskiftet expanderade Millicom i Afrika, Asien och Latinamerika samtidigt som MTG och Tele2 visade fortsatt god tillväxt.
Vigo Carlund utsågs till vd för Kinnevik 1999.

 

2000-2010

 

Mellan 2005 och 2010 gjordes stora förändringar bland innehaven där bland annat ägandet i Millicom ökade och innehaven i skog minskade. Kinnevik fokuserade på nya investeringar inom online, jordbruk, mikrofinansiering och förnybar energi. Under denna period lades även grunden för ett antal investeringar i internetbolag, framförallt inom e-handel.
Jan Stenbeck avled 2002 och ersattes på ordförandeposten av Edvard von Horn. Pehr G Gyllenhammar utsågs till ordförande 2004 och efterträddes 2007 av Jan Stenbecks dotter, Cristina Stenbeck.
Mia Brunell Livfors utsågs till vd för Kinnevik 2006.

 

2010-

 

Kinneviks fokus på e-handel och Internetbolag stärktes ytterligare under 2010-talet med stora investeringar i bland annat Zalando, Avito, Rocket Internet och Global Fashion Group.
2013 sålde Kinnevik hela sitt ägande i BillerudKorsnäs vilket ytterligare ökade andelen online i portföljen. Två av Kinneviks portföljbolag, Zalando och Rocket Internet, noterades på Frankfurtbörsen 2014.
Under andra halvan av 2010-talet gjorde Kinnevik flera nya investeringar i digital hälsovård, finansiella tjänster samt livsmedel på nätet. Georgi Ganev utsågs till vd för Kinnevik i januari 2018 och Dame Amelia Fawcett valdes till styrelseordförande i Kinnevik vid årsstämman 2018.
2018 fusionerades Tele2 och Com Hem och senare samma år delade Kinnevik ut sitt innehav i MTG i syfte att underlätta fusionen. 2019 delade Kinnevik ut hela sitt innehav i Millicom till aktieägarna till följd av en ny strategisk riktning att öka fokuset på onoterade tillväxtbolag.
Vid slutet av årtiondet bestod portföljen av två centrala plattformar, Zalando och Tele2, samt ett antal tillväxtbolag inom Kinneviks fokussektorer, inklusive bland annat Babylon, Livongo, Betterment, Monese, MatHem och Kolonial.

 

Kinneviks portfölj:

 

Kinneviks portfölj

Kinneviks portfölj. % av Substansvärdet den 30 september 2020.

 

Som vi kan se är Zalando och Tele2 en stor del av substansvärdet. Det skall dock poängteras att genom att köpa aktier i Kinnevik köper man en portfölj fylld av onoterade innehav som kan bli framtidens bolag. Tidigare var Zalando ett sådant bolag, men som nu har växt till sig och blivit stort. Kinnevik är ett stabilt investmentbolag och det är tydligt att de vet vad de gör. Att de gjorde exit i Millicom och sålde Qliro gjorde investerare oroliga, men nu börjar portföljen se riktigt fin ut och har stor potential att leverera. Köper du aktien köper du alltså portföljen.

Kinnevik har investerat i Common, en marknadsplats för digital uthyrning och förvaltning av bostadsfastigheter i USA samt genomförde deras första investering inom hälsovård i Norden genom en investering i Joint Academy, ett svenskt digitalt hälsovårdsbolag specialiserat på behandling av kronisk ledvärk. Livongo och Teladoc meddelade sin avsikt att fusioneras, och därmed skapa en unik och heltäckande plattform för virtuell hälsovård.

Livongo har gått upp 456.30% detta år. Zalando har gått upp 82,74% i år. Det har också gått bra för den digitala hälsovårdstjänsten Babylon som även VNV Global äger. Vill du läsa vad jag har skrivit om VNV Global (tidigare Vostok New Ventures) kan du göra det här. Detta är bara några exempel på Kinneviks framgångar och ett bevis på att aktien kan leverera.

Nedan kan vi se Kinneviks alla portföljbolag:

 

Kinneviks portfölj samtliga innehav

Kinneviks portfölj. Samtliga innehav per 23 oktober 2020.

 

Portföljvärdet består av 51% konsumenttjänster, 22% hälsovårdstjänster, 23% TMT, 2% finansiella tjänster och 2% utvecklingsmarknader.

 

Kinneviks största ägare:

 

Namn KINV A KINV B Kapital Röster Verifierat
Verdere S.À.R.L. 11 128 456 275 108 4,10% 19,17% 2020-09-30
Alces Maximus LLC 6 742 143 2,42% 11,59% 2020-09-30
CMS Sapere Aude Trust 3 880 202 1,40% 6,67% 2020-09-30
Baillie Gifford & Co 21 956 975 7,93% 3,78% 2020-05-31
Marie Klingspor 1 327 211 427 639 0,63% 2,35% 2020-09-30
AMF Pension & Fonder 281 500 9 804 390 3,63% 2,17% 2020-09-30
Wilhelm Klingspor 1 152 242 652 542 0,65% 2,09% 2020-09-30
Amelie Klingspor 987 573 565 753 0,56% 1,79% 2020-09-30
Swedbank Robur Fonder 10 134 167 3,64% 1,74% 2020-09-30
Johan Klingspor 805 000 1 000 0,29% 1,38% 2020-09-30
Totalt 10 26 304 327 43 817 574 25,25% 52,74%
Övriga 7 451 105 198 093 632 74,75% 47,26%
Totalt antal aktier 278 121 044 2020-09-30

 

Kinneviks filosofi, vision och mission:

 

Filosofi

De tror att digitalisering och ny teknik möjliggör en bättre tillvaro för människor världen över. Därför bygger de digitala bolag som förbättrar människors liv. Teknik har potentialen att göra allt enklare, snabbare och mer lättillgängligt, inte minst inom konsumenttjänster, telekom, finansiella tjänster och hälsovårdstjänster.

De brinner för konsumenten och dennes rätt till valmöjligheter. De tycker att alla ska kunna hitta och ha tillgång till de produkter och tjänster de behöver och vill ha. De bygger bolag som ger dem den möjligheten.

Vision

Att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter

Mission

De bygger digitala bolag som tillgodoser konsumentens väsentliga vardagsbehov

 

Kinneviks strategi:

 

Kinneviks strategi är att vara den ledande tillväxtinvesteraren genom att:

 • Investerar i bolag som med hjälp av ny teknik tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten
 • Orädda och långsiktiga bolagsbyggare som arbetar nära våra entreprenörer
 • Fokuserar på Konsumenttjänster, Finansiella tjänster, Hälsovårdstjänster och TMT, stora sektorer som befinner sig i ett stort teknologiskt skifte
 • Investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader
 • Drar nytta av vår långa erfarenhet och breda kompetens för att bygga ledande och långsiktigt hållbara bolag

 

Aktien:

 

I år har Kinneviks aktie gått upp 60,17% och har levererat en fantastisk avkastning. Den genomsnittliga årsavkastningen på ett år är 85%, på fem år 21%, på tio år 18% och på trettio år 15%. Vi kan konstatera att aktien har levererat ordentlig avkastning i många år och kommer förmodligen göra det i framtiden. Det finns dock inga garantier för detta. Ingen vet hur marknaden kommer att värdesätta aktien. Däremot finns det en viss sannolikhet man ska ta i beaktande när man väl investerar.

Det ska dock sägas att aktien ibland har levererat relativt medelmåttigt resultat vilket har gjort att investerare ofta har ifrågasatt deras investeringar. Som högst var substansrabatten hela 36,92%. Idag är den ca 3,83%. På IB-index kan du se eventuell substansrabatt för olika investmentbolag. Tryck här för att komma till deras sida.

 

Hur ser Kinneviks finansiella position ut?

 

I delårsrapporten för Q3 2020 säger VD Georgi Ganev följande:

Vår balansräkning är fortsatt stark, även efter den extraordinära utdelningen om 1,9 Mdkr som vi betalade ut till våra aktieägare under kvartalet. Nettokassan uppgick till 3,0 Mdkr motsvarande 2,9% av portföljvärdet vid kvartalets slut. Justerat för mottagna utdelningar från Tele2 under början av oktober uppgick vår nettokassa till 4,2 Mdkr. Vi fortsätter att identifiera och utvärdera ett antal spännande möjligheter, både i våra befintliga bolag och i nya investeringar. Med vår starka finansiella ställning har vi full flexibilitet att genomföra vår investeringsstrategi.

Detta låter ingenting annat än väl. Förhoppningsvis fortsätter de att leverera ett gott resultat och göra goda investeringar som resulterar i högre aktiekurser. Sist och slutligen är det substansvärdet som ska öka och därmed brukar det resultera i högre aktiekurs. I dessa tider är det väldigt viktigt för investmentbolag att ha stark finansiell ställning så att de kan öka sin position i sina portföljbolag eller göra nya investeringar vid behov.

 

Kinneviks finansiella mål:

 

Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av substansvärdet. Som ett led i att tydliggöra Kinneviks strategi har Kinneviks styrelse beslutat att kommunicera bolagets finansiella mål. Dessa avspeglar hur Kinnevik utvärderar sin balansräkning och de avkastningskrav som ställs på portföljbolagen.

Attraktiv avkastning

Kinneviks mål är att generera en långsiktig totalavkastning till våra aktieägare som överstiger vår kapitalkostnad. Vi eftersträvar en årlig totalavkastning om 12-15% över konjunkturcykeln.

Låg belåning

Givet karaktären på Kinneviks investeringar är vårt mål att ha låg belåning, med en belåningsgrad ej överstigande 10% av portföljvärdet.

Ersättning till aktieägarna

Kinnevik har per september 2019 beslutat att justera sin utdelningspolicy. Kinneviks tidigare målsättning var att betala en årlig utdelning som ökar i linje med utdelningar erhållna från portföljbolagen och det kassaföde som genereras från investeringsverksamheten. Framgent kommer Kinnevik generera avkastning främst genom värdestegring, och sträva efter att dela ut överskottskapital som genereras från våra investeringar till aktieägarna genom extra utdelningar.

 

Slutord:

 

För mig är det en självklarhet att ha Kinnevik i portföljen. Genom att äga aktien får jag tillgång till onoterade och noterade bolag som jag förmodligen aldrig skulle investera i själv i och med tidsbrist och fokusering på andra sektorer. Att ha Kinneviks expertis vid investeringar är bara att tacka och ta emot som ägare av aktien. Jag tror att Kinnevik har en lovande framtid framför sig och att deras strategi nu börjar komma till sin rätta.

Vill du läsa mer om det jag har skrivit om investmentbolag kan du göra det här.

Vill du besöka Kinneviks hemsida kan du göra det här.

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.

 

 

 

Hufvudstaden är ett mycket kvalitativt bolag

Hufvudstaden är ett mycket kvalitativt bolag

Hufvudstaden

 

Hufvudstaden är ett av Sveriges mest kvalitativa fastighetsbolag. Osäkerheten med anledning av covid-19 har gjort att aktiekursen har fallit. Det är vid sådana här tillfällen jag passar på att fylla på med aktier i kvalitativa bolag. Ett av dessa är Hufvudstaden.

 

Beskrivning av Hufvudstaden

 

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Fastighetsbolaget grundades 1915 och äger idag totalt 30 fastigheter.

Företaget är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen. På Hufvudstaden arbetar ca 120 personer.

Hufvudstadens kontorshyresgäster verkar ofta inom branscher som bank och finans, juridik, management och IT samt medier och reklam.

 

Varumärken

 

Bibliotekstan – Området mellan Norrmalmstorg, Birger Jarlsgatan, Stureplan och Norrlandsgatan som innehåller butiker med högklassiga varumärken.

Birger Jarlspassagen – Passagen, som är belägen mellan Birger Jarlsgatan och Smålandsgatan i Bibliotekstan i Stockholm, har ett synnerligen stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde.

Femman – Femman är ett av de starkaste varumärkena i Västsverige inom detaljhandeln och representerar ett brett utbud inom konfektion och annan sällanköpshandel.

Fredstan – I hjärtat av Göteborg, runt Fredsgatan, Brunnsparken och Trädgårdsföreningen, utvecklar Vasakronan och Hufvudstaden Göteborgs nya shoppingstadsdel. Den gemensamma visionen för Fredstan är att lyfta området och erbjuda ett attraktivt utbud för en stilsäker publik.

Nordiska Kompaniet – NK är ett av Sveriges starkaste och mest välkända varumärken, och har förstärkt och utvecklat sitt värde sedan 1902. NK-fastigheterna i Stockholm och Göteborg och varumärket NK ägs av det helägda dotterbolaget AB Nordiska Kompaniet.

Nordstan – Nordstan i Göteborg är ett av norra Europas största köpcentrum. Hufvudstaden har som en av de största enskilda ägarna i Nordstans Samfällighetsförening en andel om cirka 40 %.

Norrmalmstorg 1 – Byggnaden är en unik profilfastighet och ett kommersiellt landmärke i Bibliotekstan i Stockholm city.

Parkaden – Helägda dotterbolaget Parkaden AB driver parkeringsverksamhet i två av Hufvudstadens fastigheter i Stockholm. Parkeringshuset NK Parkering i NK Parkaden på Regeringsgatan och Continentalgaraget på Mäster Samuelsgatan.

 

Den största aktieägaren i Hufvudstaden

 

Den största ägaren var vid 2019 års slut L E Lundbergföretagen AB med 45,3 procent av totalt antal utestående aktier och 88,1 procent av rösterna. Näst störst var State Street Bank and Trust med 6,2 procent av antalet utestående aktier och 1,2 procent av rösterna.

 

Aktien:

 

Hufvudstadens utdelningspolicy lyder:

Om inte investeringar eller bolagets finansiella ställning i övrigt motiverar en avvikelse ska  Hufvudstadsaktien ha en god utdelningstillväxt över tiden och utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten.

För 2019 uppgår utdelningen till 3,90 kronor per aktie, motsvarande 83 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten, vilket innebär att ordinarie utdelning höjs för 19:e året i rad.

 • Aktieutdelningen för 2019 uppgår till 804,4 mnkr, vilket motsvarar 83 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten.
 • Soliditeten översteg 40 procent vid utgången av 2019 och uppgick till 62 procent.
Bolagets finansiella mål lyder:

Den finansiella målsättningen är att aktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden och att utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten, samt att soliditeten ska uppgå till minst 40 procent över tiden.

 

Osäkerhet med anledning av coronaviruset

 

Detta skriver bolaget på sin hemsida angående situationen med coronaviruset:

Hufvudstaden har för tillfället många hyresgäster, främst inom restaurang och handel, som på grund av ett stort kundtapp fått ekonomiska problem. Vi lägger nu ett stort fokus på att tillsammans med hyresgästerna diskutera möjliga lösningar för hur vi ska kunna ta oss igenom den här tuffa perioden.

Detta är den främsta orsaken till att bolagets aktie har tappat så mycket i värde. Det är osäkerheten för fastighetsbolagets hyregäster som gör att Hufvudstaden ses med osäkra ögon. Branscher såsom restaurang och handel är stora förlorare i denna situation. Detta gäller förstås inte de bolag som har en utpräglad e-handel.

 

Hufvudstaden handlas till stor rabatt i förhållande till substansvärde

 

I dagsläget handlas aktien med 40.32% rabatt i förhållande till substanvärdet. Det ska dock tilläggas att detta kan ändras om fastighetsbolaget gör nedskrivningar på sina fastigheter. Detta kan vi dock inte veta förrän delårsrapporten kommer 2020-08-26.

Som det ser ut idag är aktien mycket prisvärd och med dagens rabatt köper du en krona för 60 öre.

Vill du se substansvärdet och eventuell rabatt på Hufvudstaden eller något annat fastighetsbolag kan du göra det på Fbindex.

 

Egna tankar

 

Hufvudstaden är ett mycket kvalitativt bolag och jag tror att de kommer att överleva denna kris utan större problem. Orsaken till detta är att de har en stark finansiell ställning, en stark huvudägare i Lundberg och Sveriges mest kvalitativa fastigheter. Ur ett långsiktigt perspektiv tror jag att de kommer tillbaka till samma eller högre nivåer. Det kommer alltid finnas ett behov för företag och andra hyregäster att ha tillgång till de bästa lokalerna och de bästa lägena i Sverige. Dessa har Hufvudstaden i sin ägo.

Jag läste om någon som spekulerade i att Hufvudstaden skulle bli uppköpt av Lundbergföretagen nu när bolaget är så lågt värderat på aktiemarknaden. Då skulle man få aktier i Lundbergföretagen. Detta skulle jag ställa mig positiv till såvida priset skulle vara det rätta. Detta är ju dock bara spekulationer så man får vara glad så länge man får vara direktägare till ett sådant fint fastighetsbolag som Hufvudstaden.

 

Vill du få mer information om Hufvudstaden kan du läsa på deras hemsida.

Läs mer om Lundbergföretagen här.

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.

Investmentbolag – En bra investering som ökar avkastningen

Investmentbolag – En bra investering som ökar avkastningen

Investmentbolag är en bra investering som ökar avkastningen. Att följa ovanstående människors förvaltarskap har varit en god idé och genererat god avkastning. I bilden ovan ser vi Fredrik Lundberg, Melker Schörling, Cristina Stenbeck och Jacob Wallenberg. Schörling och hans investmentbolag är ute ur gamet på grund av sjukdom och Stenbecks vilja att fortsätta inom Kinnevik ser högst oklart ut. Lundberg och Wallenberg står stadiga och är redo att förvalta dina hårt förvärvda penningar och historiskt har de gjort det med bravur.

 

Varför ska man investera i investmentbolag?

 

Varför ska man då investera i investmentbolag? Ett investmentbolag är ett bolag vars affärsidé är att förvalta, utveckla och långsiktigt äga andra bolag. Det betyder att om du äger ett investmentbolag äger du indirekt investmentbolagets portfölj med andra bolag. På det viset sprids riskerna och diversifiering sker. Man kan i mångt och mycket kalla många investmentbolag för en blandning mellan en aktie och en fond. Oftast är det en mycket bra investering.

 

Investmentbolag har starka ägare och familjer bakom sig

 

Det som jag tycker är en klar fördel med investmentbolag är att många av dessa har starka familjer och ägare bakom sig. Om vi tar Investor och Wallenbergarna som exempel kan vi konstatera att de vet vad de gör. Historiskt har de visat att de kan förvalta dina pengar väl och ge god avkastning.

Att Wallenbergarna har sina pengar i stiftelser och inte har direkt tillgång till dem spelar inte någon som helst roll i deras vilja att skapa så hög och stabil avkastning som möjligt. Det säger sig självt att om denna generation Wallenberg skulle göra usla affärer kommer de att ses som paria i affärsvärlden och förmodligen också inom släktet. De har inte bara pengar att förlora utan hela sina existens och därför tror jag inte att de skulle riskera att göra dåliga affärer.

Med tanke på hur mycket insyn de har i marknaden och i andra företag är det även självklart att de har insiderinformation som de kan använda för att göra goda affärer. De köper vid rätt tidpunkt och säljer när det är som dyrast.

 

Investmentbolag ger en känsla av säkerhet och är en bra investering

 

Att ha mina pengar där t.ex. Lundberg har sina får åtminstone mig att känna mig säkrare. Hur mycket jag än önskar tror inte jag att jag år efter år är en bättre investerare än t.ex. Lundberg eller Wallenberg. Genom att låta dessa herrar göra jobbet sparar jag också väldigt mycket tid. Tid är pengar.

 

Olika sorters investmentbolag

 

Olika investmentbolag har olika nischer. Lundbergföretagen, Industrivärden (som Lundberg äger en stor kaka av) och Investor kan ses som väldigt stabila papper att äga. De har lite formen av välpresterande fonder.

Vill man ha högre avkastning kan t.ex. Svolder vara ett alternativ i och med att de investerar i småbolag vilket brukar resultera i högre avkastning. Ett annat högpresterande investmentbolag är Bure som har en stor exponering mot Mycronic och Vitrolife.

Investmentbolaget Latour har de senaste 15 åren haft en totalavkastning på 1 391 %. Man blir nästan tårögd av glädje. Ett antal investmentbolag investerar dessutom i onoterade papper vilket gör att vi får tillgång till bolag som vi annars inte skulle ha en möjlighet att kunna köpa.

 

Substansvärdet: Köp investmentbolag när det finns substansrabatt för en bra investering

 

När man investerar i investmentbolag är det viktigt att undersöka eventuell substansrabatt. Det innebär att du köper investmentbolagets portfölj billigare än om du skulle köpa varje aktie var för sig. Substanspremie är det motsatta. När jag vill veta hur stor substansrabatten är innan jag investerar i ett investmentbolag brukar jag gå in på Ibindex. Där kan man snabbt och överskådligt få en inblick hur investmentbolagens substansrabatter och substanspremier ser ut för stunden.

 

Latour har den högsta premien av investmentbolagen

 

I dagsläget har det Latour som har den högsta substanspremien och det är inte heller så konstigt med tanke på hur bra de förvaltar dina pengar. Jag ska vara helt ärlig och säga att det känns jobbigt att investera i investmentbolag som har substanspremie. När jag väl gör det ska substanspremien vara på en tillräckligt låg nivå som gör att jag kan acceptera situationen.

 

Investmentbolagens förvaltningsavgifter

 

Investmentbolag har förvaltningsavgifter som brukar vara väldigt låga. Vill man ha hög avkastning utan någon tidspillan får man acceptera att den ytterst låga förvaltningsavgiften existerar. Denna bild visar förvaltningskostnad för investmentbolag i december år 2018. Denna bild är hämtad från Nordnets Sparpodden.

 

Gör ditt egna beslut angående investmentbolag för en bra investering

 

Som man kan se finns det många investmentbolag i min portfölj och innehaven i dessa ska ökas. Jag har förtroende för många förvaltare i det rikliga investmentbolagssverige och antalet investmentbolag i detta land är sannerligen ett unikt fenomen. Ha dock i beaktande att även investmentbolag kan vara en dålig investering. Jag behöver bara säga investeringsföretaget Ratos. Mitt tips för att undvika sådana fällor är att investera i flertalet investmentbolag för att på så vis diversifiera ännu mer vilket är positivt. Läs på och gör dina egna beslut.

Vill du läsa mer om Industrivärden kan du göra det här.
Fortsätt att läsa om Latour här.
Slutligen kan du läsa mer om Lundbergföretagen och om Svolder här.