Genesis IT är en leverantör av molnbaserade affärssystem

Genesis IT är en leverantör av molnbaserade affärssystem

Genesis IT

 

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar. Deras egenutvecklade plattform, iFenix affärssystem, möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering.

iFenix är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. Systemet erbjuder utöver affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd.

Genesis IT grundades 1998, har cirka 35 anställda och huvudkontor i Luleå. Genesis IT AB är ett dotterbolag till Stenvalls Trä AB 556138-5393, och fr.o.m. 2017-03-30 är Genesis IT AB moderbolag till S Fastigheter i Luleå AB 559092-4642.

Genesis IT är sedan år 2010 noterat på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget).

 

Genesis IT:s Affärssystem

 

På Genesis It:s hemsida kan man se att de riktar sig mot olika aktörer med sina affärssystem:

  • Affärssystem för butiker – Full kontroll på butiksflödet. Snabbt igång med traditionell eller mobil kassa.
  • Affärssystem för butikskedjor – Central styrning och kontroll på information och butiker. Fokus på tidsbesparande funktioner.
  • Affärssystem för järn- & bygghandel – I grunden byggt för ett komplett affärsstöd till järn- & bygghandel.
  • Affärssystem för grossister – Full flödeskontroll på varor, lager och information för en eller flera lagerställen.

 

Bokslutskommuniké januari – december 2020 Genesis IT

 

KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2020 Genesis IT

 

MSEK   Moderbolaget   Koncernen
  Nettoomsättningen uppgick till   18,4 (22,0)   18,4 (22,0)
  Rörelseresultatet uppgick till   2,8 (3,9)   2,6 (4,2)
  Resultat efter skatt uppgick till   2,2 (0,5)   2,0 (3,5)
  Resultat per aktie uppgick till, kr   0,22 (0,05)   0,20 (0,35)
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr   12,86 (11,69)   13,91 (12,73)

 

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2020 Genesis IT

 

MSEK   Moderbolaget   Koncernen
  Nettoomsättningen uppgick till   80,1 (87,6)   80,1 (87,6)
  Rörelseresultatet uppgick till   20,9 (20,5)   21,4 (22,0)
  Resultat efter skatt uppgick till   17,4 (14,3)   17,5 (17,9)
  Resultat per aktie uppgick till, kr   1,74 (1,44)   1,76 (1,80)
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr   12,86 (11,69)   13,91 (12,73)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET Genesis IT

 

-Funktionalitet för mobil kassa via iFenix är driftsatt.
-Nya avtal har tecknats med bl.a. Brålanda Trä, Virserums Järn & Byggprodukter, XL-BYGG Sten & Son, XL-BYGG Nybergs Ed, Jaco Maskinservice, Nordemans Jernhandel, XL-BYGG Nykvarn, Jarla Cykel, Alviks Cykel samt Elcykelkompaniet.

 

VÄSTENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET Genesis IT

 

-Avtal har tecknats med bl.a. Servicecentralen i Norrland, Racingkompaniet samt Verktygshuset i Kiruna.
-Bolaget har påbörjat utbyggnad av huvudkontoret i Luleå.

 

Kommentar från Genesis IT:s VD Tommy Flink:

 

Högre efterfrågan och utökade leveranser

 

För årets sista tre månader rapporterar vi en omsättning om 18,4 MSEK (22,0) vilket jämfört med motsvarande period 2019 är en minskning med 3,6 MSEK. Rörelseresultatet för samma period jämfört med fjolåret minskar till 2,8 MSEK (3,9). Sett till helåret gör vi dock ett något förbättrat rörelseresultat på 20,9 MSEK (20,5). Allt ovan ska naturligtvis ses i relation till den påverkan på omsättningen som det omförhandlade avtalet med Mestergruppen gett.

 

Verksamhet

 

Trots en pågående pandemi så känns det tryggt att kunna konstatera att vi har en högre efterfrågan på våra tjänster än tidigare. Tillströmningen av nya kunder har varit mycket god, särskilt under fjolårets tre sista månader och under början av 2021. Vår nya marknadsorganisation har börjat ge avtryck, samtidigt ska vi inte glömma bort att det krävs en helhetsinsats av alla i verksamheten för att se till att våra nya kunder kommer upp på banan.

Det är också väldigt glädjande att befintliga kunder växer, när den gör det är det naturligt att vi som IT-leverantör är med och bidrar, vilket naturligtvis också ger effekter på vårt resultat i slutändan.

Samtidigt som vi levererar mer tjänster och attraherar mer kunder driver vi också olika kostnadsbesparande projekt, det är en viktig del i vårt kontinuerliga arbete för att ha en god ekonomi.

Avslutningsvis är det också mycket glädjande att kunna konstatera att vi påbörjat byggprojekt för att expandera vår verksamhet här i Luleå, vi behöver mer lokalyta både för att få plats med mer personal men också för att ytterligare kunna förbättra vår leverans.

 

Aktien:

 

Nedan redovisas viktiga värderingsmått och siffror för Genesis IT.

-Aktien handlas för 22,60 kr.
-P/E-talet är 12,86.
-Direktavkastningen är 2,8%.
-EV/EBIT är 6,3.
-Vinst per aktie är 1,8 sek/aktie.
-ROE är 12,6%.
-Nettoskuld är -59,4%.
-Kassa 59,4%.
-Soliditet är 90,4%.

På tre månader har aktien gått upp 13,57%. I år har aktien gått upp 13,57%. På 12 månader har aktien gått upp 86,78%.

Som man kan se är Genesis IT ett billigt bolag med väldigt stor kassa.

 

Avslutning:

 

Genesis IT är helt klart ett intressant bolag. Det är ett välkapitaliserat bolag med stor kassa och är helt skuldfritt. De tjänar bra med pengar och det är ett litet bolag vilket innebär att uppsidan kan vara stor. Frågan jag ställer mig är hur stor tillväxten kan tänkas vara i detta bolag. De verkar ha en benägenhet att hålla på kassan en längre tid vilket gör att frågetecken om eventuella investeringar uppkommer.

Jag tycker att Genesis IT är ett intressant bolag och jag kanske gör en investering i bolaget. I detta fall är prislappen den rätta.

 

Tryck här för att komma till Genesis IT.

Om du vill läsa vad jag har skrivit om Irisity kan du göra det här.

 

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.