Doro har haft det jobbigt, men det kan finnas dolda värden

Doro har haft det jobbigt, men det kan finnas dolda värden

Doro

 

Doro har haft det jobbigt, men det kan finnas dolda värden i bolaget. Coronapandemin har gjort det svårt för Doro som trots det kämpar.

 

Historik

 

Doro är ett svenskt företag och grundades redan 1974 som en utmanare till Televerket och det svenska telefonmonopolet. När det gäller mobiltelefoner för seniorer är Doro idag det mest kända varumärket i Europa. Vi har även en historia där vi började konstruera Sveriges första trygghetstelefon redan 1975.

 

Vad gör Doro?

 

Att hjälpa äldre är kärnan i vår verksamhet. Genom att erbjuda teknik möjliggör vi för äldre att kunna leva ett aktivt och oberoende liv. Våra teknikorienterade trygghetslösningar gör att de kan höra till, känna trygghet och vara en självklar del av samhället – precis som alla andra. Doros erbjudande innehåller ett antal tjänster och produkter – från telecare lösningar med en komplett digital larmkedja till enkla att använda och anpassade mobiltelefoner.

Doro är ett seniorfokuserat teknikföretag. Vi utvecklar tjänster och produkter för seniorer för att göra åldrandet självständigt, stärkande och innehållsrikt.

Vår breda portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar bidrar till att koppla ihop generationer digitalt och skapar en trygg och självständig tillvaro i och utanför hemmet.

 

Doro har två olika affärsområden

 

Care – välfärdsteknik för digital vård och omsorg i hemmet; stationära och mobila trygghetslarm, fjärrtillsyn och larmmottagning säljs till offentliga aktörer, civilsamhälle och privata företag. Mer än 310 000 äldre personer är uppkopplade till Doros sju alarmcenter, där mer än 25 000 larm hanteras varje dag.

 

Phones – egenutvecklade senioranpassade telefoner och mobiltelefoner säljs via ett nätverk med över 300 telekomoperatörer, distributörer, specialister och återförsäljare i framförallt Europa och Nordamerika. Mer än 2,7 miljoner telefoner såldes under 2019.

 

En växande marknad

 

En åldrande befolkning och en ökande förekomst av kroniska sjukdomar är två av de största utmaningarna i Europa under detta århundrade. Den adresserbara europeiska marknaden för välfärdsteknik bedöms växa med cirka 80 procent de närmaste fem åren, från 24 miljarder kronor

2018 till 44 miljarder kronor 2024. Det ger unika möjligheter för Doro som med sin marknadsposition är rustat att ta en ledande roll i utvecklingen.

 

Doro Bokslutskommuniké Januari-December 2020, Q4

 

Sammanfattning av kvartalet

-Doros nettoomsättning uppgick till 489,6 Mkr (615,8), en minskning med 20,5 procent.
-Nettoomsättningen för affärsområdet Doro Care var 144,7 Mkr (130,6), en ökning med 10,8 procent och för affärsområdet Doro Phones 344,9 Mkr (485,2), en minskning med 28,9 procent.
-Bruttomarginalen ökade till 34,3 procent (29,5). För Doro Care minskade bruttomarginalen till 39,5 procent (42,8) och för Doro Phones ökade bruttomarginalen till 32,0 procent (25,9).
-EBITDA uppgick till 69,0 Mkr (61,1), en ökning med 13,0 procent.
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 46,9 Mkr (41,5) exklusive omstruktureringskostnader om 9,2 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 9,6 procent (6,7). Inklusive omstruktureringskostnader uppgick EBIT till 37,7 Mkr (30,9) med en rörelsemarginal på 7,7 procent (5,0).
-Periodens resultat efter skatt var 19,2 Mkr (20,8) och resultatet per aktie var 0,80 SEK (0,88).
-Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 27,9 Mkr (58,7).

 

Sammanfattning januari-december

-Doros nettoomsättning uppgick till 1 689,3 Mkr (2 063,0), en minskning med 18,1 procent.
-Nettoomsättningen för affärsområdet Doro Care var 524,1 Mkr (476,7), en ökning med 9,9 procent och för affärsområdet Doro Phones 1 165,2 Mkr (1 586,3), en minskning med 26,5 procent.
-Bruttomarginalen ökade till 33,7 procent (31,5). För Doro Care minskade bruttomarginalen till 41,4 procent (42,1) och för Doro Phones ökade bruttomarginalen till 30,3 procent (28,3).
-EBITDA uppgick till 203,9 Mkr (209,3), en minskning med 2,6 procent.
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 101,6 Mkr (131,4) exklusive omstruktureringskostnader om 15,9 Mkr (19,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,0 procent (6,4). Inklusive omstruktureringskostnader uppgick EBIT till 85,7 Mkr (112,1) med en rörelsemarginal på 5,1 procent (5,4).
-Periodens resultat efter skatt var 49,1 Mkr (77,9) och resultatet per aktie var 2,06 SEK (3,28).
-Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 180,4 Mkr (118,7).
-Den snabba spridningen av covid-19 har påverkat försäljningen negativt under året, främst inom affärsområdet Doro Phones, med nedstängda marknader. En succesiv återhämtning skedde under slutet av andra- och tredje kvartalet, men försäljningen blev återigen påverkad negativt under slutet av fjärde kvartalet på grund av covid-19:s andra våg.

 

VD-ord från Carl-Johan Zetterberg Boudrie

 

“Under fjärde kvartalet drabbades vi av en andra våg av covid-19 där några av våra huvudmarknader återigen helt eller delvis stängde ner. Konsekvensen av detta blev att den återhämtningstakt vi noterade under det tredje kvartalet avstannade. Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 489,6 Mkr (615,8), en minskning med 20,5 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Genom en fortsatt god kostnadskontroll och med hjälp av de besparingsinitiativ som implementerats under året har vi lyckats parera försäljningstappet och leverera en förbättrad justerad EBIT-marginal på 9,6 procent (6,7) i kvartalet.

 

I syfte att skapa de bästa förutsättningarna för respektive affärsområde att utvecklas mer fördelaktigt och uppnå sin fulla potential kommer ett arbete inledas med att särnotera affärsområdet Doro Care. Jag tror ett självständigt Doro Care skapar förutsättningarna för att utnyttja de intressanta möjligheter och framtidsutsikter vi ser inom välfärdsteknik. Även för affärsområdet Doro Phones tror jag renodlingen skapar bättre möjligheter för verksamheten att ytterligare stärka sin marknadsposition. För att förbereda en särnotering kommer ett arbete inledas med att separera affärsområdet Doro Care med målsättningen att genomföra en notering under året. Vi kommer fortsatt skapa trygghet för senioren, ta vara på de tillväxtmöjligheter som finns framför oss och prioritera våra anställdas hälsa och säkerhet samtidigt som vi fortsätter vår resa framåt.”

 

Aktien

 

Aktien handlas för 61,40 kr. P/E-talet är 29,28. I år har aktien gått upp 31,48%. På tre månader har aktien gått upp 37,67%.

Aktien har gått upp mycket på kort tid och P/E-talet kan ses som väldigt högt från första anblick. Om man dock har ett längre perspektiv tror jag att Doro är ett intressant bolag att hålla ögonen öppna på.

 

Avslutning

 

För tillfället går det inte så bra för Doro, men har man en längre tidshorisont tror jag att bolaget kan vara riktigt intressant att undersöka. Som sades i VD-ordet planerar de att särnotera affärsområdet Doro Care vilket kommer att synliggöra de dolda värden som idag troligen finns i bolaget. Om man har tålamod och kan rida ut stormen tror jag att man kan bli belönad för det. Det är dock uppenbart att de behöver börja tjäna mer pengar trots Coronapandemin och därför ska man vara uppmärksam om man bestämmer sig för att investera i bolaget. Läs på och gör dina egna val.

Här kan du läsa vad jag har skrivit om mina tankar angående det nya året.

Tryck här för att komma till Doros hemsida.

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.