Betsson – Ett intressant och lågt värderat bolag

Betsson – Ett intressant och lågt värderat bolag

Betsson – Ett intressant och lågt värderat bolag

 

Betsson är ett intressant och lågt värderat bolag. Det finns givetvis många politiska risker för ett bolag som är verksamma inom spelindustrin.

 

Historik för Betsson

 

1963: AB Restaurang Rouletter bildas av Bill Lindwall och Rolf Lundström. Verksamheten bedrivs främst i södra och mellersta Sverige.
1968: Samarbete etableras med AB Roulett konsult & Spelautomater bildat av Per Hamberg och Lars Kling. Verksamheten bedrivs nu i hela Sverige.
1972: Företagsnamnet Cherry och körsbärssymbolen registreras.
1973: Ny lagstiftning möjliggör för restauranger med vinrättigheter att tillhandahålla spelautomater med vinst i kronor.
1978: Riksdagen fattar beslut om förbud mot spelautomater. Basen för Cherryföretagens verksamhet försvinner under loppet av en månad. En omfattande omorganisation påbörjas.
1984: Cherryföretagen förvärvar ett antal f.d. rörelsedrivande svenska spelbolag och finansierar förvärven med nyemitterade aktier. Grunden för en ny koncern skapas.
1986: Cherryföretagen bedriver spelautomat- och casinoverksamhet i en rad Östeuropeiska länder.
1992: Utvecklingen i Östeuropa orsakar Cherryföretagen stora förluster. Styrelsen fattar beslut om att bolaget ska koncentrera sig på spelverksamheten i Sverige samt ombord på fartyg inom Skandinavien.
1993: Cherryföretagen går åter med vinst.
1994: Cherryföretagen förvärvar Casino Invest i Umeå och stärker därmed sin ställning i Norrland och Göteborg.
1996: Cherryföretagens B-aktie noteras på SBI-listan (nuvarande NGM Equity) den 26 mars 1996. I februari startar verksamheten med så kallande lyckohjul. Riksdagen fattar i november beslut om att förbjuda lyckohjul från 1 januari 1997.
1998: Pontus Lindwall utnämns till VD från den 1 januari 1998. Cherry förvärvar 35% av Net Entertainment AB.
1999: Cherry förvärvar First Casino. Start av Maritim verksamhet i Medelhavet. Samarbetsavtal undertecknas med AB Svenska Spel avseende värdeautomater.
2000: Cherry förvärvar Kinneviks andel i Net Entertainment. Moderbolagets B-aktier noteras på OM Stockholms börsens O-lista den 22 juni 2000.
2001: Cherry tvingas genomföra kostnadsbesparingar och nedskrivning av goodwill i Net Entertainment. Pontus Lindwall kliver av VD-posten för att bli VD på heltid för Net Entertainment.
2002: Pontus Lindwall blir åter VD för Cherry. Net Entertainment säljer sin första Casinomodul till Expekt.com. Samarbetsavtalet med Svenska Spel gällande Jack Vegas upphör planenligt.
2003: Cherry köper in sig i det engelska sportspelsbolaget Betsson.com. Net Entertainment levererar Casinomoduler till flera Internetspelsbolag. Net Entertainments omsättning växer starkt och bolaget når lönsamhet. Cherry tecknar avtal med Danska Shell om inrättande av spelmiljöer på bensinstationer.
2004: Net Entertainment levererar ett betydande antal Casinomoduler till internationella kunder. Omsättningen inom verksamhetsområde Internet ökar med över 100%. Net Entertainment erhåller spellicens på Malta. Den delägda spelbörsen Betsson.com växer starkt och får sitt kommersiella genombrott.
2005: Cherry förvärvar utestående delar av betsson.com. Betssons poker växer mycket starkt. Cherry aviserar att bolaget skall delas upp i tre delar varav Cherry Casino och Net Entertainment ska delas ut till aktieägarna.
2006: Den 12 september 2006 delas Cherry, som är den del av företaget som fokuserar på landbaserat spel, ut till aktieägarna under namnet Cherryföretagen AB.
2007: Betsson delar ut Net Entertainment till aktieägarna.
2008: Betsson passerar 1 miljard SEK i omsättning.
2009: Ett av Betssons dotterbolag lanserar sportspel i mobilen. Betsson utses till världens mest ansvarsfulla spelbolag vid EGR Awards.
2010: Betsson lanserar Betsson Business Solutions för att vidareutveckla bolagets B2B-verksamhet. Ett utvecklingskontor öppnas i Manila. Betsson Malta Ltd säljer sin turkiska kundbas.
2011: Betsson får licens för kasino i Italien och lanserar StarCasino. Ett Joint Venture startas i Kina. Betsson förvärvar snabbväxande konkurrenten Betsafe.
2012: Betsson förvärvar Nordic Gaming Group (Nordicbet och Triobet) med dess framgångsrika sportbok. Företaget får spellicenser i Estland och Danmark. Betsson utses till “Online Sportsbook Operator of the Year” av International Gaming Awards.
2013: Betsson förvärvar Automaten-varumärkena: SverigeAutomaten, NorgesAutomaten och DanmarksAutomaten, som därmed går från att vara en del av affärsområdet B2B till att bli B2C. Betsson.com migreras till plattformen Techsson.
2014: Betsson förvärvar de holländska varumärkerna Oranje Casino och Kroon Casino. Betsson vinner priser i kategorierna “Best Sportsbetting App” (Gaming App Awards) samt “Excellence in Customer Service” (Wig Awards and EGR Awards) samt nomineras till finalplats i kategorin “Mest Ansvarsfulla Speloperatör” på EGR Awards i London.
2015: Den 1 januari 2015 uppgraderas Betsson till Nasdaq Stockholm Large Cap. Betsson får spellicens i Storbritannien. Betsson förvärvar speloperatören Europe-Bet som har licens i Georgien.
2016: I mars 2016, tillträder Ulrik Bengtsson som VD för Betsson AB, samtidigt som han fortsätter sitt uppdrag som VD för Betssons operativa bolag BML Group Ltd. Koncernen får spellicenser i Irland och Lettland. Betsson förvärvar en lokalt licensierad speloperatör i Litauen, TonyBet. Förvärv av hästspelsoperatören RaceBets med licenser i Irland, Storbritannien och Tyskland.
2017: Betsson förvärvar den licensierade brittiska speloperatören NetPlay plc med varumärkena Supercasino, Jackpot247 och Vernons. Förvärv av Premier Casino med lokala licenser i Spanien. Varumärket döps om till StarCasino. Triobet och TonyCasino döps om till Betsafe i Estland, Lettland och Litauen. Pontus Lindwall återinträder som Koncernchef och VD för Betsson AB. I december utsågs Jesper Svensson till VD för Betssons operativa bolag BML Group Ltd. efter att ha tjänstgjort som tillförodnad VD sedan september 2017.
2018: 2018-11-30 Får Betsson Group spellicens i Sverige för att bedriva spel på nätet. Licensen är giltig från 1 januari 2019 och innefattar varumärkena Betsson, NordicBet, BetSafe and SverigeAutomaten.
2019: Betsson ackrediteras med ISO 27001:2013 certiferingen
2020: Betsson förvärvar Gaming Innovation Group Inc.s (GiG) B2C vertikal, Zecure Gaming Limited, vilket innefattar varumärkena Guts, GutsXpress, Kaboo, Rizk och Thrills.

 

Om Betsson

 

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS).

Betssons operativa dotterbolags vision är att leverera den bästa kundupplevelsen i branschen. De erbjuder kasino, sportbok och andra spel genom spellicenser i tolv länder i Europa och Centralasien. Affärsmodellen är att spel erbjuds via ett flertal varumärken, däribland Betsson, Betsafe, Nordicbet och Casinoeuro. Varumärkena drivs på en egenutvecklad plattform, vilken är kärnan i erbjudandet och kundupplevelsen.

Koncernen har spellicenser i 15 jurisdiktioner och omkring 1 600 medarbetare på 10 olika platser och av mer än 50 olika nationaliteter.

 

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

 

Fortsatt tillväxt under kvartalet med en ökning av rörelseresultatet med 59 procent

Kvartalet Oktober – December 2020

 • Koncernens intäkter uppgick till 1 762,5 (1 289,5) mkr, en ökning med 37%. Den organiska tillväxten var 36%.
 • Kasinointäkterna ökade med 33%. Sportboksintäkterna ökade med 47% och sportboksmarginalen var 7,3% (6,8%).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 317,8 (200,5) mkr, en ökning med 59%. Rörelsemarginalen var 18,0% (15,5%).
 • Rörelseresultatet justerat för kostnader av engångskaraktär avseende reservering av befarade kreditförluster på betalningsleverantörer på 44,4 mkr uppgick till 362,2 mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,6 procent.
 • Det operativa kassaflödet var 223,9 (237,8) mkr.
 • Antalet aktiva kunder ökade med 44% till 989 969 (686 499).


Helåret 2020

  • Koncernens intäkter uppgick till 6 389,6 (5 173,0) mkr, en ökning med 24%. Den organiska ökningen var 20%.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 125,2 (865,0) mkr, en ökning med 30%. Rörelsemarginalen var 17,6% (16,7%).
  • Resultat efter skatt uppgick till 990,8 (787,1) mkr, vilket motsvarar 7,32 (5,69) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 384,4 (1 150,3) mkr, en ökning med 20% jämfört med samma period föregående år.
  • Styrelsen föreslår årsstämman att 502,9 (393,6) mkr, motsvarande 3,68 (2,88) kr per aktie, ska distribueras till aktieägarna.

Hela rapporten kan du finna här.

 

VD-ord

 

“Intäkterna ATH och med tillväxt i alla regioner under det fjärde kvartalet”

“Betsson avslutade 2020 med ytterligare ett starkt kvartal. Under de exceptionella omständigheter som fortfarande råder fortsätter onlinespel att visa sin motståndskraft mot marknadsfluktuationer och Betsson uppvisar god lönsamhet. Under det fjärde kvartalet ökade intäkterna med 37 procent jämfört med föregående år, med tillväxt i alla regioner, och rörelseresultatet ökade med 59 procent. Ökningen är driven av både kasino och sportbok där sportboksmarginalen var något högre jämfört med det tredje kvartalet i år. Vi gläder oss åt en fortsatt stark utveckling i Norden, särskilt i Danmark och i Sverige och mycket tack vare “pay- and-play”-varumärket Jalla Casino.

 

Orsakerna till Betssons framgångar är flera. Omställningen till digital underhållning har påskyndats ytterligare under pandemin, vilket gynnat oss, men det är Betssons underliggande styrkor som långsiktigt är avgörande för att skapa tillväxt och aktieägarvärde. Vår långa erfarenhet och vår starka finansiella ställning gör att vi trots rådande utmaningar kan fortsätta att bedriva vår verksamhet i enlighet med vår strategi med fokus på tillväxt.

 

Under årets första nio månader gjordes flera förvärv, som tillsammans med erhållna licenser i andra länder, inneburit expansion med nya varumärken till nya marknader samtidigt som vi fortsatt att utveckla produkter och funktioner på befintliga marknader. Under fjärde kvartalet har Betsson fortsatt på denna offensiva väg. Vi erhöll licens i Argentina och lanserade varumärket Betsafe i Kenya. I december erhöll Betsson licens i Colorado och arbete pågår nu för att under 2021 sjösätta vår mycket konkurrenskraftiga sportbok där. Intresset är stort för vår sportbok och våra ambitioner är höga att utveckla B2B-erbjudandet som sportboksleverantör. Vår första renodlade B2B-sportbokskund ibet hade för avsikt att lansera i samband med Euro 2020 men fick skjuta på lanseringen på grund av pandemin. Ibet har nu genomfört en “soft launch” på den europeiska marknaden och vi fortsätter nu att utvärdera ytterligare affärsmöjligheter inom B2B sportbokssegmentet.

 

Pandemin fortsätter att hålla oss alla i ett hårt grepp och vårt fokus är som alltid säkerhet och hälsa, för våra anställda och för samhället i stort.

Vi står fortsatt inför utmaningar men nu lämnar vi 2020 bakom oss och fortsätter med beslutsamhet att utnyttja våra styrkor för att skapa en stark global och diversifierad produktportfölj med lokal expertis och starka varumärken. Vår starka finansiella ställning möjliggör också fortsatta investeringar i teknik och befintlig produktportfölj. Och vi är trygga med en skalbar och flexibel teknisk plattform samt medarbetare med hög kompetens och starkt engagemang.”

 

Aktien

 

Priset för en aktie är idag 69,10 kr. P/E-talet för aktien är 10,41. I år har aktien gått ner -6,24% och på 12 månader har aktien gått upp 48,60%.

Min åsikt är att aktien är för lågt värderad med tanke på vilka möjligheter som finns för bolaget. Deras konkurrent Kindred har gått väldigt bra på börsen och deras P/E-tal är 16,88. I år har Kindreds aktie gått upp hela 61,68%. På 12 månader har Kindreds aktie gått upp 206,18%. Ser man till detta finns det potential för en uppvärdering av Betsson-aktien.

Det ska dock tilläggas att det finns stora politiska risker med att äga bolag i spelindustrin. Det kommer alltid nya regler som ska hindra spelmissbrukare att spela bort sina pengar och som ändrar spelmarknaden. Dessutom kan det finnas frågetecken huruvida det är moraliskt rätt att äga aktier i ett sådant här bolag. För min del spelar det ingen roll.

Väljer man att investera pengar i Betsson tror jag att det finns potential att tjäna pengar om man är långsiktig och att ingenting spektakulärt händer politiskt. Läs på och gör ditt egna val.

Läs här om vad jag har skrivit om VNV Global (Vostok New Ventures) om du istället är intresserad av ett spännande investmentbolag.

 

 

Disclaimer

Aktieinvesteringar innebär alltid ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi skriver på hemsidan ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Capitalisti.se ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.